Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Сафранов Т.А., Волков А.І., Катеруша О.В. Кількісна оцінка гідромінеральної і пелоїдної складових природно-рекреаційного потенціалу Одеської області
 3. Некос А.Н. Моніторинг екологічної якості овочевої продукції широкого споживання
 4. Чугай А.В., Ковальчук В.І. Системи радіаційного моніторингу в Україні
 5. Бургаз О.А., Гарабажій Т.А. Забруднення атмосфери Європейського регіону окислами азоту
 6. Степаненко С.М., Волошин В.Г. Універсальні безрозмірні профільні функції для градієнтів швидкості вітру і температури і їх інтегральні форми
 7. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Вплив північної Атлантики на температуру повітря, опади, приземний тиск на лівобережній Україні
 8. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В Динамічна модель розсіяння шкідливих речовин в атмосфері при постійних коефіцієнтах дифузії і швидкостях перенесення
 9. Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В., Черненко Д.С. Моделювання оптичних властивостей фотонних кристалів та хвилеводів на їх основі у двомірному просторі
 10. Борисова СВ., Катеруша Г.П. Змінювання кліматичних факторів і біокліматичних показників в Українських Карпатах
 11. Хохлов В.М., Романова Г.В., Журбенко К.Є. Небезпечні підвищення рівня моря у порту Маріуполь: сприятливі синоптичні процеси та вплив північно-атлантичного коливання
 12. Данова Т.Є., Галат Є.В. Кліматологічні характеристики сезонних змін взаємозв’язку морського льоду Арктики та індексу Гольфстрім
 13. Галич Є.А., Астрахович А.О. Великомасштабні циркуляційні атмосферні процеси в західному секторі південної півкулі та їх зв’язок із сонячною активністю
 14. Зубкович С.О. Типізація синоптичних процесів над східною Україною
 15. Божко Л.Ю., Бурдейна І.В. Вплив погодних умов на формування якості зерна озимої пшениці в Поліссі
 16. Наумов М.М. Про будування замкненої динамічної моделі розвитку і росту сільськогосподарських культур
 17. Прикуп Л.О., Ляшенко Г.В. Детальна оцінка агроекологічних ресурсів в умовах неоднорідної підстильної поверхні на прикладі Саратського району Одеської області
 18. Костюкєвич Т.К. Формування врожаю цукрового буряку в роки з різними агрометеорологічними умовами
 19. Свидерська С.М. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування врожайності картоплі в Черкаській області
 20. Сіряк Н.В. Динаміка біомаси окремих органів рослин проса в Південному степу
 21. Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е., Романчук М.Є., Авгайтіс С.В. Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець на базі формул об’ємного типу
 22. Світличний О.О., Корзун Т.В., Погребний І.О. Просторове моделювання ерозійно-акумулятивного процесу в межах балочного водозбору
 23. Сербов М.Г., Сухарев Д.Є., Балан А.К. Багатофакторний системний та мультифрактальний підхід у моделюванні екстремально високих паводків на прикладі р. Дунай
 24. Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С. Моделювання сольових балансів оз. Китай
 25. Мельник С.В. Просторо-часова динаміка мутності в басейні верхнього Дністра
 26. Овчарук В.А., Лобанов В.А., Молдован М.В. Дослідження однорідності і стаціонарності інформації по максимальному стоку весняного водопілля річок півночі Тюменської області
 27. Кічук І.Д., Гопченко Є.Д., Кічук Н.С., Черкес В.В. Проблеми водообліку на водогосподарських мережах Одещини
 28. Захарова М.В., Яров Я.С. Дисперсійний аналіз хімічного складу поверхневих вод басейну р. Тиса
 29. Яров Я.С. Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой
 30. Український В.В., Гончаренко Н.М. Міжрічні зміни і тенденції у ефтрофікації вод Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря
 31. Большаков В.М., Большаков М.В. Потоки сонячної енергії на поверхні гідротехнічних споруджень різної орієнтації
 32. Доценко С.А. Часова мінливість гідрометеорологічних характеристик Одеського регіону південно-західної частини Чорного моря
 33. Холопцев О.В., Некос С.В. Особливості спектрів міжрічних мінливостей великомасштабних кліматичних чинників динаміки водних ресурсів планети в період з 1950 по 2009 рр.

Статті

Автори: Сафранов Т.А., Волков А.І., Катеруша О.В.
Сторінки: 5-15
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Некос А.Н.
Сторінки: 16-22
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чугай А.В., Ковальчук В.І.
Сторінки: 23-28
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бургаз О.А., Гарабажій Т.А.
Сторінки: 29-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г.
Сторінки: 35-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гончарова Л.Д., Решетченко С.І.
Сторінки: 45-52
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В
Сторінки: 53-67
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В., Черненко Д.С.
Сторінки: 68-73
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Борисова СВ., Катеруша Г.П.
Сторінки: 74-81
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Романова Г.В., Журбенко К.Є.
Сторінки: 82-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Є., Галат Є.В.
Сторінки: 88-94
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Астрахович А.О.
Сторінки: 95-102
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Зубкович С.О.
Сторінки: 103-108
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Бурдейна І.В.
Сторінки: 109-115
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 116-122
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Прикуп Л.О., Ляшенко Г.В.
Сторінки: 123-131
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкєвич Т.К.
Сторінки: 132-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 140-145
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сіряк Н.В.
Сторінки: 146-153
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е., Романчук М.Є., Авгайтіс С.В.
Сторінки: 154-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Світличний О.О., Корзун Т.В., Погребний І.О.
Сторінки: 160-166
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Сухарев Д.Є., Балан А.К.
Сторінки: 167-171
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С.
Сторінки: 172-176
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В.
Сторінки: 177-182
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Овчарук В.А., Лобанов В.А., Молдован М.В.
Сторінки: 183-189
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кічук І.Д., Гопченко Є.Д., Кічук Н.С., Черкес В.В.
Сторінки: 190-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Захарова М.В., Яров Я.С.
Сторінки: 195-199
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Яров Я.С.
Сторінки: 200-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Український В.В., Гончаренко Н.М.
Сторінки: 211-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Большаков В.М., Большаков М.В.
Сторінки: 220-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А.
Сторінки: 232-239
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев О.В., Некос С.В.
Сторінки: 240-249
анотація список літератури завантажити переглянути