Потоки сонячної енергії на поверхні гідротехнічних споруджень різної орієнтації

Автори: Большаков В.М., Большаков М.В.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 220-231

Анотація

Представлений інструмент для розрахунків потоків сонячної енергії на надводні й підводні частини
гідротехнічних споруджень. Дискретність розрахунків за часом одна хвилина для конкретної доби року
й одна доба для року в цілому. Вхідні параметри: дата, широта місця, орієнтація поверхні по азимуту й
нахилу до горизонтальної площини, які можуть бути будь-якими. Ураховується заломлення й
віддзеркалення сонячних променів на границі повітря−вода, ослаблення потоку за рахунок довжини
шляху в атмосфері з урахуванням її прозорості, а також хмарність, загальна й нижнього ярусу.

Теги: облачность

Список літератури

  1. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.– 455 с.
  2. Зверева С.В. В мире солнечного света. – Л., Гидрометеоиздат, 1988.– 160 с.
  3. Большаков В.Н., Сытов В.Н. Прозрачность атмосферы над Одессой// Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей.- 2009, -№1 (9).- С.40-45.
  4. Шулейкин В.В. Физика моря. – М., Наука, 1968.– 1083 с.
  5. Егоров Б.Н. Учет влияния облачности различных ярусов на суммарную радиацию, приходящую к поверхности океана// Тр. ГГО.- 1973.- Вып. 297.- С. 118 – 123.
Завантажити повний текст (PDF)