Про журнал

“Український гідрометеорологічний журнал”

ISSN: 2311-0902

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ 9687 від 21.03.2005

 

Засновник  і  Видавець: Одеський державний екологічний університет (м. Одеса, Україна)

Скорочена назва журналу українською:   Укр. гідрометеорол. ж.

Реєстраційна назва журналу:

Ukraïnsʹkij gìdrometeorologìčnij žurnal ,  скорочена: Ukr. gìdrometeorol. ž.

Назва англійською: Ukranian hydrometeorological journal, скорочена: Ukr. hydrometeor. j.

Переваги для авторів:

 • Наявність журналу у переліку наукових фахових видань ДАК МОН України у галузі географічних наук: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (наказ МОН України №1604 від 22.12.2016 року);
 • Безкоштовна публікація статей та безкоштовне розміщення їхніх електронних версій у мережі ІНТЕРНЕТ;
 • Можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;
 • Періодичність виходу номерів журналу 2 рази на рік;
 • Можливість електронного подання статей з будь-якої частини світу;
 • Відповідність друкованої версій журналу міжнародним стандартам;
 • Увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
 • Електронне розсилання коректур статей;
 • Відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;

Тематика журналу

На сторінках журналу висвітлюються нові результати теоретичних та експериментальних наукових та науково-прикладних досліджень у галузях метеорології, фізики атмосфери, геофізики, агрометеорології, гідрології, океанології, гідрографії, охорони навколишнього середовища. В журналі також друкуються статті та огляди з методичних аспектів та історії гідрометеорологічної діяльності.

В “Українському гідрометеорологічному журналі” здійснюються такі типи публікацій: 1) наукові статті (оглядово-узагальнюючого характеру, проблемного характеру, рішення конкретної наукової задачі), 2) короткі повідомлення, 3) рецензії.

Журнал охоплює такі напрями:

 • Гідрометеорологічні аспекти моніторингу навколишнього середовища
 • Метеорологія та кліматологія
 • Агрометеорологія
 • Гідрологія суші та гідроекологія
 • Океанологія та морське природокористування

Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру рецензування.

Контактна інформація:

Адреса редакції: Одеський державний екологічний університет

Редакційний відділ          

Редколегія наукового журналу «Український гідрометеорологічний журнал»

вул. Львівська, 15, Одеса, 65016, Україна

 

Головний редактор: Степаненко С.М.

Заступник гол. редактора: Польовий А.М.

Електронна скринька: apolevoy@te.net.ua

Відповідальний секретар: Марунич Олександра Іванівна

Телефон: (0482)-32-67-58

Електронна скринька редакції: redactor11@ukr.net & redactor@odeku.edu.ua