Кліматологічні характеристики сезонних змін взаємозв’язку морського льоду Арктики та індексу Гольфстрім

Автори: Данова Т.Є., Галат Є.В.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 88-94

Анотація

Проводиться аналіз сезонних змін полів коефіцієнтів кореляції між загальної згуртованістю морського льоду Арктичного басейну та індексом Гольфстрім. Виявлена обернена кореляційна залежність. Тільки в серпні, жовтні та листопаді відмічаються значущі коефіцієнті кореляції по полю Арктичного басейну з визначеними максимумами. Зони максимальних коефіцієнтів кореляції розташовані в районах з великими глибинами – Гренландська котловина, котловина Амундсена, Канадська котловина, а також в районах антициклональних и циклонічних коловоротів.

Теги: кліматологія морського льоду Арктиці; просторовий розподіл коефіцієнтів кореляці

Список літератури

  1. Глазырин Г.Е., Кодама Ю. Оценка изменения оледенения в переходном режиме при изменениях климата – Материалы гляциологических исследований, №95, Москва. – 2003. – С. 212–215.
  2. T.E. Danova, E.V. Galat Climatology of sea ice of the Northern hemisphere // Тези Міжнародної наукової конференції “Міжнародний полярний рік в Україні: підсумки та перспективи.”– Харків. – 2009. – С.60.
  3. Данова Т.Е., Галат Е.В. Зависимость сплоченности морского льда Арктического бассейна от индекса Гольфстрим // Український гідрометеорологічний журнал. – 2010. – Вип. 6. – С.242-249.
  4. Данова Т.Е., Галат Е.В. Применение метода взаимного спектрального анализа к концентрации морского льда Арктики и индексу Гольфстрим. // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовського морей. – 2009. – Вип. 1(9). – С.183-188.
  5. Школьний Є.П.,  Лоєва  І.Д.,  Гончарова  Л.Д.  «Обробка  та  аналіз гідрометеорологічної інформації». – Одесса. – 1999р.–600с.
  6. Никифоров Е.  Г.,  Шпайхер  А.  О.  Закономерности  формирования крупномасштабных  колебаний  гидрологического  режима  Северного Ледовитого океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 270с.
  7. Новицкий В.П. Постоянные течения северной части Баренцева моря // Труды ГОИН. -1961. – Вып. 64. – С.3-32.
Завантажити повний текст (PDF)