Склад редколегії

Головний  редактор

С. М. Степаненко, д-р фіз.-мат. наук, проф., ОДЕКУ (Одеський державний екологічний ун-т)

Заступники  головного  редактора 

А. М. Польовий, д-р геогр. наук, акад. АНВШ України, проф., ОДЕКУ

С. С. Зілітінкевич, проф., Гельсінський ун-т (Фінляндія)

Редакційна  колегія

Український склад: В. С. Антоненко, д-р геогр. наук, проф., Київський національний ун-т культури і мистецтв; М. А. Берлінський, д-р геогр. наук, с.н.с., ОДЕКУ;  О. В. Глушков, д-р фіз.-мат. наук, проф., ОДЕКУ; Є. Д. Гопченко, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; С. В. Іванов, д-р геогр. наук, с.н.с., ОДЕКУ; Г. П. Івус, канд. геогр. наук, проф., ОДЕКУ;  М. І. Кульбіда, канд. геогр. наук, Український гідрометцентр, м.Київ; Н. С. Лобода, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; І. Д. Лоєва, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; Г. В. Ляшенко, д-р геогр. наук, проф., Нац. наук. центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», м.Одеса; О. Б. Полонський, д-р геогр. наук, проф., член-кор. НАН України, м.Київ; О. О. Світличний, д-р геогр. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова;  С. І. Сніжко,  д-р геогр. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Ю. С. Тучковенко, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; В. К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; В. М. Хохлов, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ; Є. П. Школьний, д-р техн. наук, проф., ОДЕКУ;  Ж. Р. Шакірзанова, д-р геогр. наук, проф., ОДЕКУ

Зарубіжний склад:  Дж. Домінік, проф., Ін-т морських наук (Венеція, Італія); Н. Х. Трі, проф., Університет Далхаузи (Канада); T. Соловей, PhD, д-р наук, Польський геологічний ін-т (Варшава, Польща); М. В. Болгов, д-р техн. наук, Інститут водних проблем РАН (Москва, Російська Федерація); Я. М. Іваньо, д-р техн. наук, проф., Іркутський державний аграрний університет ім. А. А. Єжевського (Російська Федерація)

О. І. Марунич – відповідальний секретар , ОДЕКУ