Моніторинг екологічної якості овочевої продукції широкого споживання

Автори: Некос А.Н.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 16-22

Анотація

Надано результати моніторингових досліджень екологічної якості овочевої продукції широкого споживання (картоплі, моркві, буряку та капусті), що вирощені на приватних ділянках в умовах лісостепової зони України. Визначено вміст важких металів, надано результати статистичної обробки.

Теги: важкі метали; екологічна якість; овочева продукція; трофогеографічні дослідження

Список літератури

  1. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас; пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 439 с.
  2. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва – растение. – Новосибирск: Наука, 1991. – 151 с.
  3. Дуглас П. Оморд. Воздействие загрязнения микроэлементами на растения // Загрязнение воздуха и жизнь растений. Под. ред. Майкла Трешоу. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 2003. – 117 с.
  4. Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України / За ред. док.с.-г.н. А.І. Фадєєва і к.с.-г.н. Я.В. Пащенка. –Харків: Прапор. – 2003. – 117с.
  5. Добровольский Г. В. Экологические функции почвы / Г. В. Добровольский, Е. Д. Микитин. – М.: МГУ, 1986. – 136 с.
  6. Некос А. Н. Спільності і відмінності у накопиченні важких металів в рослинній продукції на території країн, розташованих у різних географічних поясах // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – 2009. – №2 (13). – С. 43 – 49.
  7. Некос А. Н. Вплив різних геоморфологічних і ґрунтових умов на екологічну безпеку рослинної продукції, що продукується в умовах лісостепу // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Між від. наук. збірник України. – Вид. «Екологія», 2008. – Вип. 50. – Ч. 1. – С. 349 – 353.
  8. Некос А. Н. Регіональна зумовленість трофогеографічних закономірностей рослинної продукції широкого вжитку (закономірності екологічної якості рослинних продуктів) // Вісник ХНУ. Сер. Екологія. – 2009. – № 849. – С. 16 – 27.
Завантажити повний текст (PDF)