Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Лімонов О.О. Вейвлет-аналіз у цифровій обробці сигналів
 3. Іваньо Я.М., Старкова Н.В. Оптимізація виробничіх процесів в умовах природних та техногенних збурень
 4. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Лімонов О.О. Фільтрова реалізація вейвлет-перетворення
 5. Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О. Екстраполяція дискретних сигналів з використанням фільтрів Калмана
 6. Степаненко С.М., Волошин В.Г., Куришина В.Ю. Енергобалансова модель приземного шару атмосфери
 7. Глушков О.В., Амбросова С.В., Сєрга Е.М., Кольцова Н.Ю. Глобальні механізми в атмосферних моделях та баланс кутового моменту Землі
 8. Івус Г. П., Семергей–Чумаченко А. Б., Агайар Е. В., Дмітренко А.П. Вплив адвекції тепла на виникнення струминних течій нижніх рівнів
 9. В.М. Хохлов, Г.О. Боровська, Г.В. Хоменко, Т.В. Шараєва Регіональні особливості розподілу посух в Україні
 10. Нажмудінова О.М., Єрмоленко Н.С Деякі аспекти формування інтенсивних посушливих явищ влітку 2010 р. над східною Європою
 11. Ковилін Г. Д. Метеорологічне забезпечення до захисту населення та військ від наслідків техногенних аварій, пов’язаних з викидом в атмосферу радіоактивних та хімічних речовин
 12. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О. Аналіз тенденції зміни термічних показників агрокліматичних ресурсів в Україні за період до 2030 – 2040 рр
 13. Ляшенко Г.В. Агро-і мікрокліматичні засади оптимізації розміщення винограду на прикладі Північного Причорномор’я
 14. Польовий А.М., Букарєва С.А. Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці
 15. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Ткаченко Т.Г. Науково-методичне обґрунтування нормативної бази по розрахунках характеристик максимального стоку річок України
 16. Сербов М.Г., Шакірзанова Ж.Р. Пошук оптимальних господарських рішень на основі нормативної і прогностичної гідрологічної інформації: методичні підходи та економічна оцінка
 17. Обухов Є.В. Водоспоживання та водовідведення – важливі складові раціонального використання водних ресурсів України
 18. Шакірзанова Ж.Р. Метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля та його реалізація в межах рівнинної території україни
 19. Колодеєв Є.І., Захарова М.В. Оцінка якості води верхньої частини басейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками
 20. Гопченко Є.Д., Погорелова М.П., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е. Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок
 21. Сербов М.Г., Сухарев Д.Є., Балан А.К. Моделювання паводків та часових флуктуацій концентрацій забруднюючих сполук у річній воді на основі багатофакторного системного підходу
 22. Свинаренко А.А., Сухарев Д.Є. Багатофакторний мультифрактальний підхід до моделювання характеристик річкового стоку
 23. Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Павлова О.А., Секундяк Л.Ю. Забруднення вод і донних опадів Дельти і узмор’я Дунаю нафтопродуктами і важкими металами
 24. Гопченко Є.Д., Харитонова А.С. Екстремально високі модулі схилового припливу у Закарпатті
 25. Тучковенко Ю.С., АдобовськийВ.В., Тучковенко О.А., Гріб О.М. Сучасний гидрологічний режим і динаміка вод Тілігульського лиману
 26. Бардан С.І., Сербов М.Г. Оптичні характеристики зони змішення морських і прісних вод в Південному колені Кольського заливу (Баренцового моря) у літній сезон
 27. Большаков В.М. Мінливість температури води біля берегів Одеси в масштабах від року до півгодини

Статті

Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Лімонов О.О.
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваньо Я.М., Старкова Н.В.
Сторінки: 13-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Лімонов О.О.
Сторінки: 19-25
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О.
Сторінки: 26-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г., Куришина В.Ю.
Сторінки: 38-58
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Амбросова С.В., Сєрга Е.М., Кольцова Н.Ю.
Сторінки: 59-65
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г. П., Семергей–Чумаченко А. Б., Агайар Е. В., Дмітренко А.П.
Сторінки: 66-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.М. Хохлов, Г.О. Боровська, Г.В. Хоменко, Т.В. Шараєва
Сторінки: 73-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нажмудінова О.М., Єрмоленко Н.С
Сторінки: 79-84
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковилін Г. Д.
Сторінки: 85-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О.
Сторінки: 90-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В.
Сторінки: 100-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Букарєва С.А.
Сторінки: 110-117
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Ткаченко Т.Г.
Сторінки: 118-125
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 126-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Обухов Є.В.
Сторінки: 135-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 141-150
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колодеєв Є.І., Захарова М.В.
Сторінки: 151-157
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Погорелова М.П., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 158-163
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Сухарев Д.Є., Балан А.К.
Сторінки: 164-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свинаренко А.А., Сухарев Д.Є.
Сторінки: 170-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Павлова О.А., Секундяк Л.Ю.
Сторінки: 176-185
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Харитонова А.С.
Сторінки: 186-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., АдобовськийВ.В., Тучковенко О.А., Гріб О.М.
Сторінки: 192-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бардан С.І., Сербов М.Г.
Сторінки: 210-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Большаков В.М.
Сторінки: 220-227
анотація список літератури завантажити переглянути