Міжрічні зміни і тенденції у ефтрофікації вод Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря

Автори: Український В.В., Гончаренко Н.М.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 211-219

Анотація

На підставі даних моніторингу північно-західної частини Чорного моря виконана оцінка міжрічних змін ступеню евтрофування вод Одеського регіону за показником індексу E-TRIX. Визначена тенденція до поліпшення якості вод і знижки їх трофності до середнього рівня. Наведені результати міжрічних і внутрішньорічних змін абіотичних і біотичних характеристик евтрофікації вод району досліджень. За окремими зимовими зйомками надана оцінка просторового розподілу індексу E-TRIX.

Теги: Одеський регіон; північно-західний шельф; Чорне море

Список літератури

  1. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оценка вклада антропогенных источников Одесского региона в загрязнение морской среды // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2003. – № 47. – С. 130-139.
  2. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оценка вклада речного стока и совокупности антропогенных источников в загрязнение морской среды Одесского региона // Зб. Матеріалів до 5-го Міжнар. Симпозіуму, 30-31 жовтня 2003 р., Одеса / ОЦНТІ, Одеса.- 2003. – С.360-365.
  3. Зайцев Ю.П. Самое синее в мире / Нью-Йорк: ООН, 1998. – 142 с.
  4. Орлова И.Г., Белевич Р.Р., Попов Ю.И., Украинский В.В., Бондарь С.Б. Динамика гипоксийных процессов в придонных водах северо-западного шельфа Черного моря // Океанология. – 1999. – 39(4). – С. 548-554.
  5. Лоєва І.Д., Орлова І.Г., Павленко М.Ю., Український В.В., Попов Ю.І., Деньга Ю.М. Сучасний екологічний стан Чорного та Азовського морів / Причорноморський екологічний бюлетень. – грудень 2008. – № 4 (30). – С. 26-36.
  6. Vollenveider R.A., Giovanardi F., Montanari G., Rinaldi A. Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index // Enviromentrics. – 1998. – № 9. – P. 329-357.
  7. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оценка эвтрофикации вод Одесского региона северо-западной части Черного моря // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2006. – вип. 2. – С. 224-227.
  8. Орлова И.Г., Павленко  Н.Е.,  Украинский  В.В.,  Попов  Ю.И.  Современное  состояние эвтрофированности вод северо-западной части Черного моря по результатам многолетнего комплексного мониторинга // Екологічна безпека прибережної і шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу/ Сб. наук. праць. Вип. 15. НАН України МГІ, ІГН, ОФ ІнБПМ. – Севастополь, 2007. – С. 32-43.
  9. Иванов В.А., Овсяный Е.И., Репетин Л.Н., Романов А.С., Игнатьева О.Г. Гидрологогидрохимический режим Севастопольской бухты и его изменения под воздействием климатических и антропогенных факторов. – Севастополь: МГИ НАН Украины, 2006.- 90 с.
  10. Украинский В.В., Ковалишина С.П., Борулько В.И., Сытов В.Н., Неверовский И.П., Грандова М.А., Калошина Н.С. Цветение синезеленых водорослей в Одесском прибрежье (июль 2010 г.)// Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2010. – № 1(11) – С. 109-115
Завантажити повний текст (PDF)