Динамічна модель розсіяння шкідливих речовин в атмосфері при постійних коефіцієнтах дифузії і швидкостях перенесення

Автори: Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 53-67

Анотація

Доведена теорема про фундаментальність рішення диференціального рівняння турбулентної дифузії для функції q(t,x,y,z) просторово-часового розподілу шкідливих речовин від будь-якого типу безперервно діючих джерел, які задовольняють умовам теореми. Рішення представлене рівнянням, яке назване “формулою SVT”. Формула SVT містить просторові координати, складові вектора швидкості вітру і тензора турбулентної напруги, враховує поглинаючі властивості поверхні і швидкість осадження частинок шкідливих речовин.

Теги: взаємодію приміси з поверхнею; забруднення повітря; модель забруднення атмосфери; рівняння турбулентної дифузії; точкове джерело

Список літератури

 1. Алоян А.Е. Моделирование динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере. − М.: Наука, 2008.- 415 с.
 2. Алоян А.Е., Переходцев Д.М. Математическое моделирование распространение примесей в пограничном слое атмосферы и регулирования мощности источников // Проблемы физики пограничного слоя атмосферы и загрязнения воздуха; (Сб.науч.ст., посвящ. 80-летию Берлянда М.Е).- СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. С. 43-57
 3. Берлянд М.Е., Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы.-Л.: Гидрометеоиздат, 1975. -439 с.
 4. Бызова Н.Л., Гаргер Е.К., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и расчеты рассеяния примеси.–Л.: Гидрометеоиздат, 1991. -270 с.
 5. Степаненко С.Н . Динамика турбулентно-циркуляционных и диффузионных процессов в нижнем слое атмосферы. Одесса. ТЭС,1998. – 280 с.
 6. Степаненко С.Н., Волошин В.Г. , Типцов С.В. Решение уравнения турбулентной диффузии для стационарного точечного источника //Украинский гидрометеорологический журнал. -2008. -№ 3.- С. 13-25
 7. Stepanenko S.M., Voloshin V.G., Tiptsov S.V. A New Formula for Evaluation of Level of Air Pollution with Industrial Emissions // Украинский гидрометеорологический журнал.- 2009. – № 4.- С. 227-238.
 8. Степаненко С.Н., Волошин В.Г. Эйлерова K-GDM модель расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий // Украинский гидрометеорологический журнал. -2009. -№ 5.- С. 5-15
 9. Монин А.С., Обухов А.М. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы // Труды Геофизического института АН СССР. -1954. -№24.- С. 163–187.
 10. Марчук Г.И . Математическое моделирование в проблеме окружающей среды – М.:Наука, 1982.- 315 с.
 11. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Иванова Е.В. Влияние рельефа земной поверхности на уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных источников // Украинский гидрометеорологический журнал. -2009. – № 5. -С. 32-42
 12. Степаненко С.Н., Волошин В.Г. Анализ функции плотности распределения концентрации в гауссовых моделях рассеяние примеси в атмосфере // Украинский гидрометеорологический журнал. -2008. -№ 3. -С. 5-15
 13. A Dispersion Model AERMOD for Industrial Source Applications. Part I: General Model Formulation and Boundary Layer Characterization //Journal of Applied Meteorology, 44(5): Р.682–693
 14. Zannetti P. Air Pollution Modeling: theories, computational methods, and available software. Computational Mechanics Publications, Southampton and Van Nostrand Reinhold. New York, 1990. -444 pp.
Завантажити повний текст (PDF)