Детальна оцінка агроекологічних ресурсів в умовах неоднорідної підстильної поверхні на прикладі Саратського району Одеської області

Автори: Прикуп Л.О., Ляшенко Г.В.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 123-131

Анотація

Представлено результати картографічного аналізу (М 1:500000) підстильної поверхні (форм і елементів рельєфу, ґрунтового покриву) території Саратського району Одеської області. Виконано розрахунки та проведена оцінка просторового розподілу агроекологічних ресурсів і комплексне агроекологічне середньомасштабне районування досліджуваної території. Обґрунтовано оптимізаційні схеми можливого та доцільного розміщення сільськогосподарських культур на основі детального врахування агроекологічних ресурсів території.

Теги: агрокліматичні і агроекологічні ресурси; комплексне середньомасштабне агроекологічне районування; оптимізація розміщення сільськогосподарських культур; підстильна поверхня; просторова мінливість агроекологічних ресурсів

Список літератури

  1. Атлас Одеської області. – Одеса: ХОРС, 2002. – с. 36.
  2. Міщенко З.А. Мікрокліматологія: Навчальний посібник /З.А. Міщенко, Г.В.Ляшенко. – К: КНТ, 2007. – 336с.
  3. Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге./А.А Роде.- Т. 1. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. -663с.
  4. Микроклимат СССР // Под ред. И. А. Гольцберг – Л. Гидрометеоиздат, 1967. – 286с.
  5. Мищенко З. А. Биоклимат дня и ночи /З.А. Мищенко – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
  6. Ляшенко Г.  В.  Методика  оцінки  агрокліматичних  ресурсів  та  їх картографування з урахуванням мікроклімату./ Г. В. Ляшенко. – Одеса, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2009.-62с.
  7. Голубова Т. А. Микроклиматические изменения суммарной и фотосинтетически активной радиации на склонах / Т. А. Голубова, З. А. Мищенко, Г. Б. Пигольцина// Труды ГГО. – Л.: Гидрометиздат, 1977. – Вып 385. – С. 3-12.
  8. Романова Е.Н. Микроклиматическая изменчивость основных элементов климата./ Е. Н. Романова – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 279 с.
Завантажити повний текст (PDF)