Дисперсійний аналіз хімічного складу поверхневих вод басейну р. Тиса

Автори: Захарова М.В., Яров Я.С.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 195-199

Анотація

В статті для визначення імовірності впливу систематичного фактору на формування хімічного
складу поверхневих вод басейну р. Тиса використовується метод однофакторного дисперсійного
аналізу.

Теги: внутрішньогрупова дисперсія; загальна дисперсія; коефіцієнт детермінації; кореляційне відношення; критерій Фішера; міжгрупова дисперсія

Список літератури

  1. Тарасова В.В. Екологічна статистика. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
  2. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. – К.: «Либідь», 1997. – 384 с.
  3. Никаноров А.М. Гидрохимия. – СПб: Гидрометеоиздат, 2001. – 444 с.
Завантажити повний текст (PDF)