Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець на базі формул об’ємного типу

Автори: Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е., Романчук М.Є., Авгайтіс С.В.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 154-159

Анотація

В статті обґрунтовується варіант розрахункової методики для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля.

Теги: максимальний стік весняного водопілля; нормування розрахункових характеристик; об’ємні формули

Список літератури

  1. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л., Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
  2. Соколовский Д.Л. Речной сток. Л., Гидрометеоиздат, 1968. – 538 с.
  3. Гопченко Е.Д. О редукционных формулах максимального стока. Тр. Укр. НИГМИ, вып. 175, 1980. – с.85-94.
  4. Гопченко Е.Д., Сербов Н.Г. Метод расчета максимального стока весеннего половодья рек Западно-Сибирской равнины. Метеорология и гидрология, №5, 1990. – с.79-85.
  5. Гопченко Е.Д . Анализ структуры объемных формул. Метеорология, климатология и гидрология, вып. 12, 1976. – с.84-90.
  6. Гопченко Е.Д., Симонова Т.А. О расчете максимальных расходов весеннего половодья в бассейне р.Оки. Водные ресурсы, №6, 1981. – с.54-61.
  7. Ресурсы поверхностных вод СССР. Л., Гидрометеоиздат, т.6, вып. 3, 1964. – 490 с.
Завантажити повний текст (PDF)