Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Волков А.І. Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн
 3. Юрасов С.М., Алексеєнко О.А. Облік часової мінливості складу і властивостей вод при оцінці їх якості за санітарними нормами на прикладі р.Дністер – м.Біляївка.
 4. Черой О.І., Дьяков О.А., Жмуд О.І., Приходько В.Ю. Комплексні обслідування морського краю Кілійської дельти Дунаю в 2011-2012 рр.
 5. Кур’янова С.О., Юрасов С.М. Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове
 6. Лімонов О.С., Вельміскін Д.І., Дяченко К.О. Дослідження цифрових узгоджених фільтрів в системах моніторингу навколишнього середовища
 7. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу
 8. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу
 9. Степаненко С.М., Волошин В.Г., Куришина В.Ю., Головатюк М.Д. Метод розрахунку температури підстильної поверхні за стандартними метеорологічними спостереженнями
 10. Івус Г.П., Хоменко Г.В. Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів
 11. Хохлов В.М., Мосьпан Н.О. Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES
 12. Шевченко О.Г., Сніжко С.І. Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні
 13. Тимофєєв В.Є. Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ
 14. Недострелова Л.В. Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування
 15. Хохлов В.М., Єрмоленко Н.С. Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату
 16. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О., Боровська Г.О. Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні
 17. Ляшенко Г.В. Вплив агрометеорологічних умов на перезимівлю винограду в Одеській області
 18. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О. Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України
 19. Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А. Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України
 20. Жигайло О.Л Агрометеорогічна оцінка продуктивності люцерни на богарі та зрошуваних землях Одещини
 21. Іконнікова В.В. Моделювання впливу різних строків сівби на продуційний процес гороху по основним природно-кліматичним зонам України.
 22. Костюкевич Т.К. Динаміка врожайності цукрових буряків в лісостеповій зоні України на прикладі Хмельницької області
 23. Поліщук А.А., Яловський Г.В., Мозолевська Т.М., Гольцов В.І. Вміст фосфатів в р. Дністер та стічних водах м. Одеса.
 24. Дудинов А.А. Статистичні характеристики часових рядів максимальних витрат води річок в міжріччі Дністер-Прут
 25. Андріанова О.Р., Белевич Р.Р., Мединець В.І. Оцінка інтенсивності та напрямку переносу водних мас на границі північно-західного шельфу Чорного моря
 26. Ілюшин В.Я. Роль і значення водо- і солеобміну через протоку у водному і сольовому балансі зони змішення лиману
 27. Єрофеєв Г.О., Попов Ю.І. Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно-західної частини Чорного моря
 28. Матвєєв А. В., Попов Ю. І. Поширення дунайських вод в західній частині північно-західного шельфу Чорного моря

Статті

Автори: Волков А.І.
Сторінки: 5-13
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.М., Алексеєнко О.А.
Сторінки: 14-23
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Черой О.І., Дьяков О.А., Жмуд О.І., Приходько В.Ю.
Сторінки: 24-33
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кур’янова С.О., Юрасов С.М.
Сторінки: 34-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Вельміскін Д.І., Дяченко К.О.
Сторінки: 45-57
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
Сторінки: 58-67
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
Сторінки: 68-75
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г., Куришина В.Ю., Головатюк М.Д.
Сторінки: 76-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Хоменко Г.В.
Сторінки: 86-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Мосьпан Н.О.
Сторінки: 93-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шевченко О.Г., Сніжко С.І.
Сторінки: 101-108
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тимофєєв В.Є.
Сторінки: 109-118
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В.
Сторінки: 119-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Єрмоленко Н.С.
Сторінки: 128-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О., Боровська Г.О.
Сторінки: 135-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В.
Сторінки: 147-153
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О.
Сторінки: 154-162
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А.
Сторінки: 163-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жигайло О.Л
Сторінки: 170-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іконнікова В.В.
Сторінки: 178-186
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкевич Т.К.
Сторінки: 187-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поліщук А.А., Яловський Г.В., Мозолевська Т.М., Гольцов В.І.
Сторінки: 195-201
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дудинов А.А.
Сторінки: 202-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Андріанова О.Р., Белевич Р.Р., Мединець В.І.
Сторінки: 210-217
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 218-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Єрофеєв Г.О., Попов Ю.І.
Сторінки: 234-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Матвєєв А. В., Попов Ю. І.
Сторінки: 241-249
анотація список літератури завантажити переглянути