Змінювання кліматичних факторів і біокліматичних показників в Українських Карпатах

Автори: Борисова СВ., Катеруша Г.П.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 74-81

Анотація

В роботі розглядаються змінювання кліматичних і біокліматичних показників в Українських Карпатах за сто років. Цей часовий інтервал поділено на два періоди – 1891-1960рр. та 1961-1990рр. Порівняння середніх багаторічних значень метеорологічних величин в кожному з них дозволяє зробити висновки про знак і величину трендів як кліматичних, так і біокліматичних показників за весь час дослідження. Аналіз їхніх змінювань проведено у відповідності з методичними рекомендаціями, розробленими Головною Геофізичною Обсерваторією Федеральної служби Россії.

Теги: біокліматичні показники; глобальне потепління; кліматичні фактори; рекреаційний потенціал

Список літератури

  1. Методические рекомендации по изучению влияния изменений климата на строительство, энергетику, транспорт и здоровье человека. – Санкт-Петербург, 2000. – 16 с.
  2. Справочник по климату СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960 – 1969 гг. Вып. 10. Части 2 – 4.
  3. Кліматологічні стандартні норми. – Київ, 2002. – 446 с.
  4. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія: конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Економіка, 2005. – 131 с.
  5. Исаев А.А. Екологическая климатология. – М.: Научный мир, 2001. – 456 с.
  6. Русанов В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы оценки климата для медицинских целей. Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского университета, 1981. – 84 с.
  7. Хентшел Г. Крупномасштабная и локальная классификация климата с точки зрения биометеорологии человека // Труды Международного симпозиума ВМО (ВОЗ) ЮНЕП.– 1988. – Том 1. – С. 139 – 159.
  8. Адаменко В.Н., Хайруллин К.Ш. Оценка условий пребывания человека на открытом воздухе зимой с учётом микроклимата застройки // Труды ГГО.– 1969. – Вып. 248. – С. 74 – 81.
Завантажити повний текст (PDF)