Про будування замкненої динамічної моделі розвитку і росту сільськогосподарських культур

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 116-122

Анотація

В роботі розглядаються питання розвитку і росту сільськогосподарських культур. Пропонуються методи розрахунку біологічних подій: «посів», «сходи», «закладка репродуктивного органу», «цвітіння», «дозрівання». Пропонується динамічний розрахунок росту організму рослини і його органів залежно від напруженості чинників зовнішнього середовища. Переглянута і спрощена динамічна система росту органів рослини, що в цілому складає динамічну модель розвитку і росту рослини.

Теги: коливання; корінь; логістична крива; онтогенез; розвиток; рост; стебло; час

Список літератури

 1. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Ленинград. Гидрометеоиздат. – 1984. – 264 С.
 2. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Ленинград. Гидрометеоиздат. – 1983. – 175 С.
 3. Сиротенко О.Д. Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем. – Ленинград. Гидрометеоиздат. – 1981. – 167 С.
 4. Полуэктов Р.А. Динамические модели агроэкосистемы. – Ленинград. Гидрометеоиздат. – 1991. – 312 С.
 5. Наумов М.М. Рост растений и биологическое время. // Вісник ОДЕКУ. – 2005. – Вип. 1. – С.72 – 78.
 6. Наумов М.М. Рост растений и биологическое время. Результаты расчетов. // Вісник ОДЕКУ. – 2006. – Вип. 2. – С. 101 – 107.
 7. Наумов М.М. Период посев – всходы растений и биологическое время. // Український гідрометеорологічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 135 – 139.
 8. Наумов М.М. Период посев – всходы растений и биологическое время. Результаты расчетов. // Український гідрометеорологічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 149 – 155.
 9. Наумов М.М. Биологическое время растения подсолнечника как грубая динамическая система. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2000. – Вип. 40. – С. 64 – 73.
 10. Наумов М.М. О существовании грубой динамической системы биологического времени у растений на примере культуры подсолнечника. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2001. – Вип. 43. – С. 136 – 146.
 11. Обручева Н.В., Ковалев А.Г. О физиологической интерпретации сигмоидных кривих роста органов растений. // Физиологыя растений. – 1979. – Т. 26. – Вып. 5. – С. 1029 – 1043.
 12. Наумов М.М.  Векторный  характер  биологического  времени  растений.  Циркуляція биологического времени. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип. 49. – С. 328 – 339.
 13. Росс Ю.К. К математическому описанию роста растений. // ДАН СССР. – 1966 – Т. 171. № 2. – С. 481 – 483.
 14. Наумов М.М. Теоретический метод определения ростовых функций органов растений. // Український гідрометеорологічний журнал. – 2010. – № 6. – С. 148 – 155.
 15. Наумов М.М. Модель роста общей биомассы сельскохозяйственных культур, построенная на основе логистической кривой. // Вісник ОДЕКУ. – 2010. – Вип. 9. – С. 63 – 72.
 16. Наумов М.М. Учет уровня минерального питания растений в динамических моделях продукционного процесса. // Вісник ОДЕКУ. – 2006. – Вип. 3. – С. 114 – 123.
 17. Раденович Б. Влияние минерального питания на продолжительность этапов органогенеза подсолнечника в условиях орошения. – В кн.: VII Международная конференция по подсолнечнику. Тезисы докладов. 27 июня – 3 июля 1976. – С. 106 – 108.
Завантажити повний текст (PDF)