Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Степаненко С.М., Волошин В.Г. Ейлерова K-GDM модель розрахунку концентрації в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах промислових підприємств
 3. Тучковенко Ю.С., Аль-Субари Али Ахмед Cалех Моделювання розповсюдження забруднюючих речовин на акваторії озер Ялпуг-Кугурлуй
 4. Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Сєрга Е.М., Лукаш Т.В. Узагальнена динаміко-стохастична модель глобального циклу вуглецю: довготерміновий прогноз адаптації системи «океан-атмосфера» на антропогенну дію
 5. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Іванова Е.В. Вплив рельєфу земної поверхні на рівень забруднення атмосферного повітря викидами промислових джерел
 6. Юрасов С.М., Кур’янова С.О., Юрасов М.С. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення
 7. Хохлов В.М., Бондаренко В.М., Латиш Л.Г. Просторовий розподіл аномалій опадів в Україні у 2011-2025 роках
 8. Глушков О.В., Хохлов В.М., Свинаренко А.А., Серга Е.М. Глобальні механізми в атмосферних моделях та баланс кутового моменту Землі
 9. Гончарова Л.Д. Особливості зміни місячної кількості атмосферних опадів на тереторіїї Одеської області протягом ХХ століття
 10. Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан Д.В. Ідентифікація хмар і опадів за поляризаційними параметрами
 11. А.Б. Семергей-Чумаченко Характеристика термобаричної та гідродинамічної структури нижньої тропосфери в період виникнення смерчів над півднем України
 12. Данова Т.Є., Прокоф'ев О.М. Динаміка температури повітря прибережних станцій Антарктиди i Антарктичного півострова
 13. Міщенко Н.М. Просторово-часова структура аномалій поля опадів при блокуванні зонального перенесення
 14. Польовий А.М. Моделювання впливу підвищення концентрації СО2 в атмосфері на фотосинтез зеленого листка
 15. Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А. Оцінка агрокліматичних ресурсів України стосовно вирощування капусти білоголової
 16. Ляшенко Г.В. Оптимізація структури посівів сільськогосподарських культур в Україні з урахуванням агрокліматичних ресурсів
 17. Наумов М.М. Ротор біологічного часового поля рослин і електромагнітна теорія Максвелла
 18. Антоненко В.С. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на процес проростання насіння озимої пшениці
 19. Костюкєвич Т.К. Вплив агрометеорологічних умов на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряку
 20. Сіряк Н.В. Грунтово-кліматичні ресурси вирощування проса в Україні
 21. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Головатюк Г.С., Бін Салім Фуад Фараг Салем, Овчарук В.А. Аналіз діючої в Україні нормативно-розрахункової бази в галузі максимального стоку дощових паводків
 22. Сербов М.Г. Багатофакторний системний та мультифрактальний підходи до моделювання середньомісячних витрат води на прикладі р. Дунай
 23. Лобода Н.С., Мельник С.В. Багаторічна мінливість клімату й водного режиму річок Подолії
 24. Шахман І.О., Лобода Н.С. Застосування імітаційної стохастичної моделі річного побутового стоку до оцінки стану водних ресурсів Нижнього Подніпров’я в умовах водогосподарської діяльності
 25. Ладжель Махмуд, Гопченко Є.Д., Овчарук В.А. Проектування гідрографів дощових паводків на уедах Алжиру
 26. Сербов М.Г., Кіріяк С.Г. Застосування сумісного аналізу для уточнення статистичних оцінок часових рядів весняного водопілля (на прикладі лівобережних притоків Дніпра)
 27. Лобода Н.С., Пономаренко А.М. Фрактальність річкових систем Південний Буг і Дністер
 28. Ілюшин В.Я. Часткове рішення рівняння Сен-Веннана для ділянки потоку з нульовим ухилом водної поверхні
 29. Полонський О.Б., Голубович В.В. Характеристики тривалого апвелінгу та його довгоперіодних змін в Одесі
 30. Коморін В.М., Мацокін Л.В., Кочеткова А.В. Метод засвоєння архівної інформації в моделях динаміки моря
 31. Данова Т.Є., Галат Є.В. Динаміка концентрації морського льоду північної півкулі за період 1870-2007рр.

Статті

Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г.
Сторінки: 5-14
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Аль-Субари Али Ахмед Cалех
Сторінки: 15-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Сєрга Е.М., Лукаш Т.В.
Сторінки: 27-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Іванова Е.В.
Сторінки: 32-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.М., Кур’янова С.О., Юрасов М.С.
Сторінки: 42-53
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Бондаренко В.М., Латиш Л.Г.
Сторінки: 54-62
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Хохлов В.М., Свинаренко А.А., Серга Е.М.
Сторінки: 63-76
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гончарова Л.Д.
Сторінки: 77-83
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан Д.В.
Сторінки: 84-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: А.Б. Семергей-Чумаченко
Сторінки: 96-106
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Є., Прокоф'ев О.М.
Сторінки: 107-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Міщенко Н.М.
Сторінки: 113-120
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 121-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А.
Сторінки: 128-136
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В.
Сторінки: 137-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 147-157
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Антоненко В.С.
Сторінки: 158-162
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкєвич Т.К.
Сторінки: 163-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сіряк Н.В.
Сторінки: 168-172
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Головатюк Г.С., Бін Салім Фуад Фараг Салем, Овчарук В.А.
Сторінки: 173-178
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г.
Сторінки: 179-183
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Мельник С.В.
Сторінки: 184-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шахман І.О., Лобода Н.С.
Сторінки: 192-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ладжель Махмуд, Гопченко Є.Д., Овчарук В.А.
Сторінки: 198-204
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Кіріяк С.Г.
Сторінки: 205-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Пономаренко А.М.
Сторінки: 211-218
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 219-230
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полонський О.Б., Голубович В.В.
Сторінки: 232-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коморін В.М., Мацокін Л.В., Кочеткова А.В.
Сторінки: 237-242
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Є., Галат Є.В.
Сторінки: 243-249
анотація список літератури завантажити переглянути