Кількісна оцінка гідромінеральної і пелоїдної складових природно-рекреаційного потенціалу Одеської області

Автори: Сафранов Т.А., Волков А.І., Катеруша О.В.

Рік: 2010

Число: 07

Сторінки: 5-15

Анотація

Наведена оцінка прогнозних ресурсів, експлуатаційних і балансових запасів підземних вод господарсько-питного призначення і лікувальних мінеральних вод, наведені дані про балансові запаси лікувальних грязей, показана їх роль в формуванні природного рекреаційного потенціалу Одеської області.

Теги: кількісна оцінка; кластерний аналіз; пелоїди; підземні води; природний рекреаційний потенціал

Список літератури

  1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
  2. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.П. Рекреационная география. – М.: МГУ, 1981.- 207с.
  3. Екологічна енциклопедія: У 3 т./ Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – С. 279-280.
  4. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
  5. Мінеральні води України/ За ред. Е.О. Колесника, К.Д. Бабова. – К.: Купріянова, 2005. – 576 с.
  6. Лечебные грязи (пелоиды) Украины. Ч. І/ Под общей ред. М.В. Лободы, К.Д. Бабова, Т.А. Золотаревой, Е.М. Никипеловой. – К.: «Купріянова», 2006. – 320 с.
  7. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України: Навчальний посібник. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2009. – 614 с.
  8. Тюреміна В.Г., Гузенко З.Є. Прогнозні ресурси підземних вод Причорномор’я та стан їх використання // Причорноморський екологічний бюлетень. 2010. -№ 2(36). – С. 109-113.
Завантажити повний текст (PDF)