Тематика журналу

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛУ

“Український гідрометеорологічний журнал”

На сторінках журналу публікуються результати наукових досліджень за напрямками спеціалізації університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах за вказаними напрямами підготовки.

Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, океанологія, метеорологія,  кліматологія, агрометеорологія, конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів), економічних наук (економіка природокористування і охорона навколишнього середовища). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.

В Українському гідрометеорологічному журналі  здійснюються такі типи публікацій: 1) наукові статті (оглядово-узагальнюючого характеру, проблемного характеру, рішення конкретної наукової задачі), 2) короткі повідомлення, 3) рецензії.

Журнал має 2 випуски на рік.


Тематичні напрями, за якими друкуються статті до журналу:

  • Охорона навколишнього середовища;
  • Менеджмент та економіка природокористування;
  • Метеорологія, кліматологія та агрометеорологія;
  • Гідрологія суші та гідроекологія;
  • Океанологія та морське природокористування;
  • Фундаментальні науки;
  • Геоінформаційні та технічні системи моніторингу довкілля;
  • Соціально-гуманітарні науки