Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Шевченко О.Г. Вплив інверсій на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва
 3. Коріневська В.Ю., Черой А.І., Соловйова К.В. Зміна якості води на ділянці річки Дунай (затон Базарчук) в результаті роботи судоремонтного підприємства.
 4. Бургаз О.А., Снісаренко В.В. Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України
 5. Витченко А.Н., Телеш И.А. Оценка комфортности климата городов Беларуси
 6. Хохлов В.М. Просторово-часовий розподіл засух на території України в умовах зміни клімату
 7. Грушевський О.М. Застосування цифрового фільтру Ланцоша зі змінним спектральним вікном для трансформації просторово-часових рядів
 8. Корбан В.Х., Корбан О.В.,Дегтярьова Л.М. Розпізнавання градових і зливових хмар за поляризаційними параметрами луно-сигналів.
 9. Затула В.І., Затула Д.В. Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні
 10. О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Є.В. Самчук Температурні аномалії великого міста
 11. Недострелова Л.В. Энергетика блокирующего процесса
 12. Полевой А.Н., Божко Л.Е., Дронова Е.А. Пространственно-временная оценка изменчивости урожая озимой пшеницы на территории Украины
 13. Ляшенко Г.В. Пространственная изменчивость ресурсов влаги в Украине с учетом мезо- и микроклимата
 14. Свидерська С.М. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності картоплі та розвиток популяції колорадського жука в Рівненській області
 15. Наумов М.М. Онтогенетичні коливання біологічного часу рослин: ярові та озимі форми
 16. Лебідь Л. В. Агрокліматичне районування в цілях фітомеліорації пасовищ в Казахстані
 17. Лебідь Л. В. Моделювання продуктивності біогеоценозів Туранських пустель (в межах Казахстану)
 18. Сіряк Н.В. Динаміка біомаси окремих органів рослин проса
 19. Жигайло О.Л. Контроль забруднення важкими металами багаторічних трав на зрошуваних землях Одещини
 20. Вольвач О.В. Оцінка біокліматичного потенціалу лісостепових областей України стосовно вирощування кукурудзи
 21. Гопченко Е.Д., Андреевская Г.М. Норма годового стока рек Закарпатья
 22. Обухов Є.В. Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами
 23. Алексеев В.Р., Бояринцев Е.Л., Гопченко Е.Д., Сербов Н.Г., Завалий Н.В. Механизм криогенного регулирования стока в формировании водного баланса малых горных рек зоны многолетнемёрзлых пород
 24. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Дорошенко О.М. Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів
 25. Шакірзанова Ж.Р. Метод просторових прогнозів строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України
 26. Суховій В.Ф., Рубан І.Г. Особливості системи течій на акваторії Тихого океану на схід від Австралії
 27. Белевич Р.Р., Андріанова О.Р., Попов Ю.І., Скіпа М.І. Особливості кліматичної циркуляції вод Чорного моря за даними розподілу динамічних висот уздовж осі зони чорноморської дивергенції
 28. Ілюшин В.Я. Різноманіття форм закону збереження маси річкового струменя, який витікає на узмор’ї.

Статті

Автори: Шевченко О.Г.
Сторінки: 5-10
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю., Черой А.І., Соловйова К.В.
Сторінки: 11-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бургаз О.А., Снісаренко В.В.
Сторінки: 19-27
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Витченко А.Н., Телеш И.А.
Сторінки: 28-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М.
Сторінки: 38-43
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М.
Сторінки: 44-50
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Корбан В.Х., Корбан О.В.,Дегтярьова Л.М.
Сторінки: 51-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Затула В.І., Затула Д.В.
Сторінки: 60-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Є.В. Самчук
Сторінки: 67-73
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В.
Сторінки: 74-83
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полевой А.Н., Божко Л.Е., Дронова Е.А.
Сторінки: 84-91
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В.
Сторінки: 92-97
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 98-105
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 106-115
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лебідь Л. В.
Сторінки: 116-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лебідь Л. В.
Сторінки: 131-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сіряк Н.В.
Сторінки: 147-154
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жигайло О.Л.
Сторінки: 155-161
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вольвач О.В.
Сторінки: 162-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д., Андреевская Г.М.
Сторінки: 170-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Обухов Є.В.
Сторінки: 176-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Алексеев В.Р., Бояринцев Е.Л., Гопченко Е.Д., Сербов Н.Г., Завалий Н.В.
Сторінки: 182-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Дорошенко О.М.
Сторінки: 195-203
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 204-213
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.
Сторінки: 214-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Белевич Р.Р., Андріанова О.Р., Попов Ю.І., Скіпа М.І.
Сторінки: 234-241
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 242-249
анотація список літератури завантажити переглянути