Часткове рішення рівняння Сен-Веннана для ділянки потоку з нульовим ухилом водної поверхні

Автори: Ілюшин В.Я.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 219-230

Анотація

У статті розглядається часткове рішення рівняння Сен-Веннана, з урахуванням інерційних його складових. Аналітичний результат використовується для проведення чисельних експериментів, які причетні до процесу виходу річкового струменя на неприливне узмор’я. Обговорюються якісні і кількісні характеристики початкової і перехідної ділянок струменя, шлейфу річкового струменя на узмор’ї.

Теги: початкова і перехідна ділянки; рівняння Сен-Веннана; шлейф річкового струменя на узмор'ї

Список літератури

  1. Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. – М.: Московский университет, 1998. – 175 с.
  2. Ландау Л.Д, и Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика: Учебное пособие. Т.VI. Гидродинамика. – М.: Наука, 1988.-736с.
  3. Справочник по гидравлике. /Под ред. Большакова В.А.-Киев: ”Высшая школа”, 1977.-280с.
  4. Илюшин В.Я, Пушкарь А.В., Ставерская А.В. Изменение структуры речной струи на взморье при изменении глубины и интенсивности присоединения к ней морской воды // Український гідрометеорологічний журнал. -2008. – Вып.3.-С.221-228.
  5. Корякин Н.И.,Быстров К.Н., Чиреев П.С. Краткий справочник по физике. -М.: ”Высшая школа”, 1969.- 598с.
  6. Войнич-Сяноженцкий Т.Г. Гидродинамика устьевых участков рек и взморий бесприливных морей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 203 с.
Завантажити повний текст (PDF)