Ейлерова K-GDM модель розрахунку концентрації в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах промислових підприємств

Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 5-14

Анотація

На основі рішення нестаціонарного рівняння турбулентної дифузії з заданими величинами складових швидкості вітру u, v, w і коефіцієнта турбулентної дифузії kx,, ky і kz, отримана нова формула для розрахунку полів концентрацій забруднень повітря, які створюються точковими або іншими промисловими джерелами. Формула враховує взаємодію процесів розсіяння домішок у напрямі осей системи координат. Розрахункові формули дозволяють отримувати поля концентрацій над поверхнями будь-якої складності, за будь-яких метеорологічних умов і швидкостей вітру, у тому числі і при штилі без використання масштабів дифузії, які необхідні в гауссових моделях дифузії.

Теги: забруднення атмосфери; рівняння турбулентної дифузії; розсіяння; точкове джерело; якість атмосферного повітря

Список літератури

  1. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы.-Л.: Гидрометеоиздат, 1975, 439с.
  2. Бызова Н.Л., Гаргер Е.К., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и расчеты рассеяния примеси.– Л.: Гидрометеоиздат, 1991, 270 с.
  3. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В. Решение уравнения турбулентной диффузии для стационарного точечного источника //Украинский гидрометеорологический журнал, 2008, №3, с.13-25.
  4. Степаненко С.Н., Волошин В.Г. Анализ функции плотности распределения концентрации в гауссовых моделях рассеяние примеси в атмосфере //Украинский гидрометеорологический журнал, 2008, №3, с.5-15.
  5. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В. Новая формула оценки уровня приземных концентраций вредных примесей от промышленных источников //Украинский гидрометеорологический журнал, 2009, №4, с.13-25.
  6. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Гончаренко Н.Н., Попович П.П. Определение характера стратификации приземного слоя атмосферы для оценки метеорологического потенциала загрязнения воздуха. //Метеорология, климатология и гидрология, 2005, вып.49, стр.27-39.
  7. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Гончаренко Н.И. Оценка параметра мезошероховатости подстилающей поверхности в различных районах Украины. //Метеорология, климатология и гидрология, 2005, вып.49. с. 40-49.
  8. ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
  9. AERMIC, 1995, Formulation of the AERMIC MODEL (AERMOD) (Draft), Regulatory Docket AQM-95-01, AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC).
  10. U.S. EPA, 1995b: User’s guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models, Volume II – description of model algorithms. U.S. EPA, Research Triangle Park, N.C.
Завантажити повний текст (PDF)