Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення

Автори: Юрасов С.М., Кур’янова С.О., Юрасов М.С.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 42-53

Анотація

У статті виконано критичний аналіз комплексної оцінки якості вод за різними методиками (на прикладі р. Південний Буг – м. Первомайськ). Доведено, що спрямованість існуючих методик на різних споживачів і їх недоліки не дозволяють адекватно характеризувати якість вод як середовища мешкання живих організмів, у результаті чого за даними одного пункту спостережень води можна класифікувати від «чистих» до «катастрофічно забруднених». Перелічені недоліки існуючих методик і запропонована нова методика.

Теги: блок показників; екологічний стан; ефект сумарної дії; класифікація якості; комплексна оцінка; показник якості; якість вод

Список літератури

  1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. – К.: Символ-Т, 1998. – 28с.
  2. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. –Львів: «Новий світ», 2003. – 246 с.
  3. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод.–К.: Ніка. Центр, 2001. – 262с.
  4. Мусаелян С.М. Водные ресурсы Армянской ССР (использование, охрана, экономика). – Єреван: Изд-во Ереванск. гос.универс., 1989. – 126с.
  5. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма.– Тимченко З.В. – Симферополь: Доля, 2002. – 152 с.
  6. Збірник методичних вказівок з дисципліни “Методи оцінки якості природних вод” для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”/ Юрасов С.М. – Одеса: ОДЕКУ, 2005. – 86 с.
  7. Колісник А.В., Юрасов С.Н. Вдосконалення методики комплексної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2009. – вип.7. – с.192-202.
Завантажити повний текст (PDF)