Багаторічна мінливість клімату й водного режиму річок Подолії

Автори: Лобода Н.С., Мельник С.В.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 184-191

Анотація

Проводиться аналіз багаторічної мінливості кліматичних факторів у межах Подолії. Відзначається статистично значиме підвищення температури в регіоні при відсутності змін у тенденції опадів. У стоці річок триває фаза підвищення водності, що почалася у 1998 р. Сезонний перерозподіл стоку річок з розглянутої території став менш вираженим, а на деяких річках почався зворотний процес (підвищення частки стоку у весняний сезон).

Теги: багаторічні зміни температури; річки Подолії; сезонні зміни стоку; стік води

Список літератури

  1. Глушков В.Г. Перспективы и пути развития гидрологии в СССР. – Изв. ГГИ, 1934, № 65, с. 23-30.
  2. Будыко М.И. Эволюция биосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 488с.
  3. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-Центр. – 2003. – 324 с.
  4. Вишневський В.І. Про природні чинники підтоплення//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. – Т. 12 – С. 78-82.
  5. Вишневський В.І., Косовець О.О. Зміни стану довкілля України//Географія в інформаційному суспільстві. – 2008. – Т. ІІІ – С.5-13.
  6. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась та ін.; За ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 184 с.
  7. Лобода Н.С. Потепління та оцінка можливих наслідків перспективи змін водних ресурсів України в умовах глобального потепління//Географія в інформаційному суспільстві. – 2008. – Т. ІІІ – С. 17-19.
  8. Гребінь В.В. Географо-гідрологічний аналіз як метод досліджень сучасних змін водного режиму річок//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 9 –С. 17-30.
  9. Мельник С.В., Киндюк Б.В., Дилевская Е.В. Сток взвешенных наносов на реках Подольской возвышенности// Вісник Дніпропетровського університету. Серія геологія, географія. 2006. – Вип. 8. – №10. – С. 78-84.
  10. Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни. //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2005. – Т. 7 – С. 133-142.
Завантажити повний текст (PDF)