Характеристики тривалого апвелінгу та його довгоперіодних змін в Одесі

Автори: Полонський О.Б., Голубович В.В.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 232-236

Анотація

Було розраховано та проаналізовано статистичні характеристики тривалих (більше 1 доби) знижень температури поверхні моря, викликаних апвелінгом у теплий період року в районі Одеси. Було використано дані станції Одеса-порт за 90-річниій період. Показано, що типова періодичність повторюваності апвелінгів сильно змінюється протягом розглянутого періоду. Якщо в перші 60 років переважала більш низькочастотна (десятилітня) періодичність, то в останні 30 років, навпаки, більш високочастотна (міжрічна). Це обумовлено в основному нестаціонарністю вітру. Ключові слова: апвелінг, тривалі зниження температури поверхні моря.

Теги: апвелінг; тривалі зниження температури поверхні моря

Список літератури

  1. Блатов А.С., Иванов В. А. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны Черного моря (на примере южного берега Крыма). – К. : Наукова думка, 1992. − С. 30 − 76.
  2. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР:Справочник. Т.4. Черное море. − Л.: Гидрометеоиздат, 1986. − 99 с.
  3. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Черное море. Вып.1. Гидрометеорологические условия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 430 с.
  4. Доценко С.А. Изменчивость гидрологических параметров вблизи побережья Одессы// Морской экологический журнал. – Севастополь: НАН Украины, МГИ.- 2004.-Т. 3, № 4. – С. 75-85.
  5. Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Миничева Г.Г. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология – Киев: Наук. Думка, 2006. – 700 с.
  6. Иванов В.А., Коснырев В.К. Михайлова Э.Н. Апвеллинг в северо-западной части Черного моря в период летнего прогрева // Морской гидрофизический журнал. – 1996. – 4. – С. 26-35.
  7. Толмазин Д. М. Сгонные явления в северо-западной части Черного моря // Океанология. −1963., Вып. 5. − С. 848-852.
  8. Тучковенко Ю. С. Математическая модель для расчета ветровых течений в Одесском регионе северо–западной части Черного моря // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. − 2002. − № 45. − С. 107-117.
  9. Музылёва М.А., Полонский А.Б. Характеристика межгодовой изменчивости ветрового режима и апвеллинга в Одесском заливе // Системы контроля окружающей среды. Севастополь. – 2008. – С. 333-336.
  10. Ловенкова Е.А., Полонский А.Б. Климатические характеристики апвеллинга у побережья Крыма и их изменчивость // Метеорология и гидрология. – 2005. – №5. – стр.44-51.
Завантажити повний текст (PDF)