Просторовий розподіл аномалій опадів в Україні у 2011-2025 роках

Автори: Хохлов В.М., Бондаренко В.М., Латиш Л.Г.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 54-62

Анотація

Зміни режиму опадів в Україні для періоду 2011-2025 років аналізуються для деяких сценаріїв СДСВ за даними моделювання. Виконується аналіз аномалій розподілу опадів протягом окремих сезонів та року в цілому. Показується, що найбільших змін режим опадів зазнає для «помірного» сценарію А1В, а для «м’якого» сценарію В1 розподіл змін опадів в Україні буде найнезначнішим.

Теги: комплексний показник; майбутні зміни клімату; режим опадів

Список літератури

  1. Climate Change 2007: The Physical Science Basis / S. Solomon et al. (eds.) Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. – Cambridge University Press, 2007. – 996 p.
  2. Special Report on Emission Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change / N. Nakićenović et al. (eds.). – Cambridge University Press, 2000. – 599 p.
  3. Барабаш М.Б., Корж Т.В., Татарчук О.Г. Дослідження змін та коливань опадів  на рубежі ХХ і ХХІ ст. в умовах потепління глобального клімату // Наукові праці УкрНДГМІ, 2004. – Вип. 253. – С.92-102.
  4. Балабух В.О. Інтенсивність синоптичних процесів, що зумовлюють стихійну кількість опадів у теплий період, та її мінливість наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 2008. – Вип. 48, Ч. І. – С.130-135.
  5. Хохлов В.Н. Количественное описание изменений климата Европы во второй половине ХХ века //Український гідрометеорологічний журнал, 2007. – Вип. 2. – С. 35-42.
  6. Хохлов В.М., Латиш Л.Г., Цимбалюк К.С. Зміни температурного режиму в Україні у 2011-2025 роках // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2009. – Вип. 8. – С. 70-78.
  7. Delworth T.L. et al. GFDL’s CM2 Global Climate Model. Part I: Formulation and simulation characteristics // J. Climate, 2006. – V. 19, No. 5. – P. 643-674.
  8. Baettig M.B., Wild M., Imboden D.M. A climate change index: Where climate change may be most prominent in the 21st century // Geophys. Res. Lett., 2007. – V. 34. – L01705.
Завантажити повний текст (PDF)