Оцінка агрокліматичних ресурсів України стосовно вирощування капусти білоголової

Автори: Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 128-136

Анотація

За допомогою математичної моделі виконана оцінка агрокліматичних ресурсів продуктивності території України стосовно вирощування капусти білоголової. Наводиться аналіз водно-теплового режиму посівів капусти та приросту метеорологічно можливої врожайності її. Також розрахована кількісна оцінка мінливості ММВ капусти в різних агрокліматичних зонах України.

Теги: агрокліматичні ресурси; категорії врожайності; оцінка

Список літератури

  1. Лизгунова Т.В. Капуста. – М.: «Колос»,1965.-135 c.
  2. Божко Л.Е. Агрометеорологические условия и продуктивность овощных культур в Украине // Украинский гидрометеорологический журнал, 2006.- № 1, – с.119 – 127.
  3. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 320 с.
  4. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  5. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. -200 с.
  6. Тооминг Х.Х. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 264 с.
  7. Liebig J.Chemistry in ist Applikation to Agriculture and Physioljgy. – London: Taylor and Walton, 1840.
Завантажити повний текст (PDF)