Оптимізація структури посівів сільськогосподарських культур в Україні з урахуванням агрокліматичних ресурсів

Автори: Ляшенко Г.В.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 137-146

Анотація

Розглядаються підходи до оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур в
Україні. Описується симплекс-метод як метод лінійного програмування при рішенні даної задачі.
Приводиться алгоритм оптимізації посівних площ під основними сільськогосподарськими культурами в
Україні. Представлені результати оптимізації посівних площ із застосуванням симплекс-метода на
підставі врахування агрокліматичних умов формування їх врожайності.

Теги: агрокліматичні ресурси; лінійне програмування; оптимизация; продуктивність агросистем; структура посівних площ

Список літератури

1. Борисова О.А. Оптимизация структуры посевных площадей с учетом агроклиматических ресурсов
территории как задача стохастического программирования.//Труды ВНИИСХИМ. – Л.: Гидрометеоиздат,
1989, вып.24. – С. 30-38.
2. Жуков В.А. О некоторых проблемах агроклиматического обеспечения агропромышленного комплекса.
//Труды ВНИИСХМ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989, вып.24. – С.6-17.
3. Жуков В.А. Моделирование, оценка и рациональное использование агроклиматических ресурсов
России. // Авторефер. дисс. д.геогр.н., шифр 11.00.09. – М., 1998. – 54 с.
4. Витченко А. Н., Полевой А. Н. Методика агроэкологической оценки сельскохозяйственной
продуктивности ландшафтов Белоруссии. //Вестник Белорусского университета, сер. 2: химия, биология,
география, 1986, № 2. – С. 56– 59.
5. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. – Київ. 2008. – 40с.
6. Концепція державної цільової програми „Зерно України 2009 – 2015”. – Київ. – 2008.
7. Калініченко А.В. Оптимальне використання земельних ресурсів – надійний засіб досягнення
збалансованості агроекосистем. //Агроекологічний журнал. – 2005. -№1. – С.15-22.
8. Ляшенко И.Н., Карагодова Е.А., Черникова Н.В., Груша М.М. Линейное и нелинейное
программирование. – Киев: Вища школа, 1975. – 371 с.
9. Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности
сельскохозяйственных культур. – Метеорологія, кліматологія і гідрологія. Міжвідомчий науковий
збірник України – Одеса: Екологія. – 2008. – № 48. –С. 196-205.
10. Ляшенко Г.В. Комплексное разномасштабное районирование Украины. – Метеорологія, кліматологія
і гідрологія. Міжвідомчий науковий збірник України – Одеса: Екологія. – 2008. – №50 часть 2. – С. 336 –
341.
11. Ляшенко Г.В. Агроклиматическое районирование Украины. – Украинский гидрометеорологический
журнал. – Одесса. – №3. – С.98 – 108.

Завантажити повний текст (PDF)