Метод засвоєння архівної інформації в моделях динаміки моря

Автори: Коморін В.М., Мацокін Л.В., Кочеткова А.В.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 237-242

Анотація

На основі алгоритмів фільтрації Р. Калмана розроблено метод засвоєння архівної інформації в математичних гідродинамічних моделях моря з попередньою обробкою даних за допомогою алгоритму автоматичної кластеризації.

Теги: автоматична кластерізація; засвоєння архівної інформації; моніторинг морського середовища

Список літератури

  1. Бенземан В.Ю. Пространственно-временная изменчивость гидрофизических полей океана. – СП.: – 2004. – 210 с.
  2. Тимченко И.Е., Ярин В.Д., Васечкина Е.Ф., Игумнова Е.М. Системный анализ морской среды / НАН Украины // Морской гидрофизический институт – С.:- 1996. – 224 с.
  3. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. – М.: Мир,1971. – 400с.
  4. Еремеев В.Н., Игумнова Е.М., Тимченко И.Е. Моделирование эколого-экономических систем. – Севастополь.: 2004. – 322с.
  5. Орлова І. Г., Павленко М. Ю., Український В. В., та ін. Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря / Під редакцією І. Д. Лоєва. – К.: КНТ, 2008. – 616с.
  6. Коморін В. М., Попов Ю. І., Український В. В. Оцінка мінливості гідродинамічних характеристик північно-західного шельфу Чорного моря/Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – Випуск 5. – с. 188-201
  7. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176с.
Завантажити повний текст (PDF)