Фрактальність річкових систем Південний Буг і Дністер

Автори: Лобода Н.С., Пономаренко А.М.

Рік: 2009

Число: 05

Сторінки: 211-218

Анотація

Фрактальні властивості річкових мереж рр. Дністер та Південний Буг визначені на основі застосування ієрархічної Хортона і Стахлера та статистичної моделей. Фрактальні розмірності річкових систем річок Дністер дорівнюють D=1,61 та D=1,58, відповідно; лакунарна розмірність DG приймається 1,99, а розмірність Хортона H0 становить 0,573 та 0,531, відповідно.

Теги: річкова мережа; самоафінність; самоподібність; фрактальна розмірність; фрактальні властивості

Список літератури

  1. Киндюк Б.В. Исследование строения гидрографической сети реки Днестр//Захист навколишнього середовища від антропогенного навантаження. Харків–Кременчук. – Вип. 11(13). – 2005 – С. 63-69.
  2. Кучмент Л.С. Речной сток (генезис, моделирование, предвычисление). Москва, 2008 – 394с.
  3. Лобода Н.С., Горобец Т.В. Фрактальные свойства в многолетних колебаниях годового стока рек Украины // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Вип.1. – К:КНТ. –2005. – С.174 -182.
  4. Лобода Н.С. Формализм функций памяти и мультифрактальный подход в задачах моделирования годового стока рек и его изменения под влиянием факторов антропогенной деятельности // Міжвід. наук. зб. України. – Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – Одеса. – 2002. – Вип. 45. – С. 140-146.
  5. Никора В.И. Фрактальные свойства некоторых гидрологических объектов. Препринт Института геофизики и геологии АН МССР. Кишинев, 1988 – 43с.
  6. Реки и озера Советского Союза. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – С.25.
  7. Юргенс Хартмут, Хайнц-Отто Пайтген, Дитмар Заупе. Язык фракталов. В мире науки – 1990/ Nº 10. – С .36-44.
  8. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature / Ed. Freeman W.N. and Co. New-York,1983. – 469p.
  9. Nikora V.I., Sapozhnikov V. B. Water resources research, vol.29, No 10. Institute of Geophysics and Geology, Academy of Science of the Republic of Moldova. Kishinev. October – 1993. – pages 3569-3575
  10. Sapozhnikov V. B., Nikora V.I. J. Phys A: Math. Institute of Geophysics and Geology, Academy of Science of the RM, Academiei str 3, 277028. Kishinev, Republic of Moldova. Gen.26(1993) L623 – L627, Printed in the UK.
Завантажити повний текст (PDF)