Метеорологічне забезпечення до захисту населення та військ від наслідків техногенних аварій, пов’язаних з викидом в атмосферу радіоактивних та хімічних речовин

Автори: Ковилін Г. Д.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 85-89

Анотація

Розглянуті тенденції зростання потенційної небезпеки виникнення хімічно і радіаційно-небезпечних аварій, а також поширення зброї масового ураження (ЗМУ) і проблема захисту населення і довкілля, що виникає у зв’язку з цим. Представлені пропозиції по забезпеченню безпеки населення і військ від радіоактивного і хімічного зараження.

Теги: зброя масового ураження; отруйні сильнодіючі речовини; радіоактивне і хімічне зараження; техногенні аварії; цивільна оборона

Список літератури

  1. Бабич В.К. Авиация в локальных войнах. – М.: Воениздат, 1988. – 207с.
  2. Боровский Ю.В., Жаворонков Г.Н., Сердюков Н.Д. Гражданская оборона / Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1991. – 222с.
  3. Владимиров В.А., Дружник А.А., Онойко В.Я. Сильнодействующие ядовитые вещества / Учебное пособие для войск и гражданской обороны. – М.: Воениздат, 1984. – 269с.
  4. Калитаев А.Н., Живетьев Г.А., Желудков Э.И. Защита от оружия массового поражения / Справочник. – М.: Воениздат, 1984. – 269с.
  5. Коновалов С.П., Сузанский А.И., Хижко В.П. Оружие массового поражения / Учебное пособие – М.: Воениздат, 1976. – 205с.
  6. Методика расчетов для оценки ядерной и химической обстановки / Под ред. Серегина В.В. – М.: Воениздат, 1977. – 89с.
  7. Учебно-методическое пособие по подготовке руководящего состава гражданской обороны / Под. ред. Крутских Д.А. – М.: Воениздат, 1984, – 269с.
Завантажити повний текст (PDF)