Пошук оптимальних господарських рішень на основі нормативної і прогностичної гідрологічної інформації: методичні підходи та економічна оцінка

Автори: Сербов М.Г., Шакірзанова Ж.Р.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 126-134

Анотація

Розглядаються питання економічного обґрунтування оптимальних господарських рішень на основі гідролого-економічних розрахунків з використанням нормативної та прогностичної гідрологічної інформації. Наведені приклади оптимізаційних розрахунків з використанням Байєсової стратегії.

Теги: Байєсова стратегія; гідролого-економічні розрахунки; оптимальні господарські рішення

Список літератури

  1. Сербов М.Г., Шакірзанова Ж.Р. Економіка гідрометеорологічного забезпечення народного господарства України (гідрологічні аспекти). – Одеса: Евротойз, 2008. – 123 с.
  2. Угренинов Г.Н. Гидрометеорологическое обеспечение народного хазяйства. – Л.: Издательство ЛПИ, 1986.- 83 с.
  3. Хандожко Л.А. Практикум по экономике гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства. – С.Пб.: Гидрометеоиздат, 1993. – 311 с.
  4. Хандожко Л.А. Экономическая метеорология. Учебник. – С.Пб.: Гидрометеоиздат, 2005. – 479с.
  5. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – С.Пб.: Питер, 2003. – 544с
  6. Эндрес А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. – 2-е изд. – Рынки, технологии и инновации. Аспекты развития. – С.Пб: Питер. – 2004. – 256 с.
  7. Эффективность гидрометеорологического обслуживания народного хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1993. – С. 69-77, 103-127.
Завантажити повний текст (PDF)