Науково-методичне обґрунтування нормативної бази по розрахунках характеристик максимального стоку річок України

Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Ткаченко Т.Г.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 118-125

Анотація

У статті проведений аналіз сучасного стану в області розрахунків основних гідрологічних характеристик паводків і водопіль. Теоретично обґрунтована методика, яка може бути покладена в основу нового нормативного документа по розрахунках максимального стоку річок.

Теги: весняне водопілля; максимальний стік; нормативна база; паводки

Список літератури

 1. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ. Вып.XIV, Ч.ІІ. – 1958. -305 c.
 2. Вишневский П.Ф. Зливи і зливовий стік на Україні. – Київ: “Наукова думка”, 1964. – 230 с.
 3. Гопченко Е.Д. Научно-методические основы нормирования характеристик максимального стока рек // Вісник ОДЕКУ- 2006. – Вип.3. – С.140-150.
 4. Гопченко Е.Д. О редукции максимальных модулей дождевого стока по площади // Метеорология и гидрология- 1975. – №2. – С.66-71.
 5. Гопченко Е.Д. Анализ структуры объёмных формул // Метеорология, климатология и гидрология – 1976. – Вып.12. – С.84-90.
 6. Гопченко Е. Д., Ладжель М., Овчарук В.А. Максимальный сток паводков на уэдах северной части Алжира// Вісник Одеського державного екологічного університету.– 2007р.- Вип. 4 – С.287-296.
 7. Гопченко Е. Д., Овчарук В. А. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины. Одесса: ТЭС, 2002.- 110с.
 8. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є. До побудування нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України // Гідрологія і гідрохімія. – Київ, 2001. – Т.2. – С.219-226.
 9. Гопченко Е.Д., Романчук М.Є. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. – Киев: КНТ . – 2005. – 148с.
 10. Железняк И.А. Определение максимального расхода половодья по типовым характеристикам гидрометеорологических условий водосбора// Тр.УкрНИГМИ, -1985.-Вып.201. – С.15-27.
 11. Мокляк В.І. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР. – Київ: Вид-во АН УРСР,- 1957. – 163с.
 12. Огиевский А.В. Гидрология суши. – М.:Сельхозиздат, 1971. – 163с.
 13. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
 14. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1973. – 111 с.
 15. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик.. – М: Госстрой России, 2003.- 74 с.
Завантажити повний текст (PDF)