Оптимізація виробничіх процесів в умовах природних та техногенних збурень

Автори: Іваньо Я.М., Старкова Н.В.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 13-18

Анотація

В статті розглянута мінливість кліматичних характеристик у вигляді усередненних значень та подій на території Східного Сибіру. Систематизовані дані про екстремальні природні явища для інформаційної підтримки різних галузей діяльності людини. Проаналізовані техногенні аварії, які спостерігалися в регіоні за останні двадцять років. Запропоновані різні варіанти оптимізацій них моделей аграрного виробництва з імовірнісними характеристиками в умовах прояви природних подій, апробованих на реальних об’єктах. Наведені результати моделювання.

Теги: виробничий процес; оптимизация; природне явище; техногенні збурення

Список літератури

  1. Барсукова М.Н., Иваньо Я.М. Оптимизационные модели планирования производства стабильных сельскохозяйственных предприятий. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2011. – 159 с.
  2. Белякова А.Ю., Иваньо Я.М. Вероятностные модели экстремальных гидрологических явлений в задачах оптимизации сельскохозяйственного производства // Монография. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2009. – 146 с.
  3. Белякова А.Ю., Вашукевич Е.В., Иваньо Я.М. Модели оптимизации сельскохозяйственного производства в условиях проявления нескольких экстремальных природных явлений // Сб. докладов международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 13-15 апреля 2010г. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2010. -Ч.2.–С.11-17.
  4. Иваньо Я.М., Старкова Н.В. Информация об экстремальных природных явлениях в управлении производственными объектами // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – Иркутск. ИрГСХА. – 2010. – №39 – С.49 – 53.
  5. Иваньо Я.М., Старкова Н.В. Функциональные возможности информационной системы оценки изменчивости экстремальных природных явлени // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2009. – Т. 5, №10 – С.82 – 87.
  6. Иваньо Я.М. Изменчивость климатических характеристик и аграрное производство //Климат, экология, сельское хозяйство Евразии: Сб. статей международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования ИрГСХА (25-29 мая 2009 г.). – Иркутск: НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2009. – С.31-38.
  7. Иваньо Я.М. Экстремальные природные явления: методология, моделирование и прогнозирование. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2007. – 267 с.
Завантажити повний текст (PDF)