Оцінка якості води верхньої частини басейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками

Автори: Колодеєв Є.І., Захарова М.В.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 151-157

Анотація

В статті для характеристики гідроекологічного стану річкових вод верхньої частини бассейну Південного Бугу використовується гідрохімічний індекс забруднення, для аналізу впливу водності на якість річкових вод – метод інтегральних різницевих кривих.

 

Теги: водність; гідроекологічний стан; гідрохімічний індекс забруднення; забруднювальні речовини

Список літератури

  1. Фадеев В.В., Тарасов М.Н., Павелко В.Л. Зависимость минерализации и ионного состава воды рек от их водного режима. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.-173 с.
  2. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: НІКА – Центр, 2001. – 264 с.
  3. Лучшева А.А. Практическая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 440 с.
Завантажити повний текст (PDF)