Агро-і мікрокліматичні засади оптимізації розміщення винограду на прикладі Північного Причорномор’я

Автори: Ляшенко Г.В.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 100-109

Анотація

Виконано агро-і мікрокліматичне обґрунтування показників для оцінки умов вирощування винограду. Представлено результати розрахунків і мілкомасштабного районування теплових ресурсів і заморозконебезпечності на території Північного Причорномор’я. Описано у вигляді блок-схеми алгоритм перерахунку вказаних умов під впливом неоднорідностей підстильної поверхні і надана детальна оцінка їх мінливості на досліджуваній території під впливом мезо-і мікроклімату. На підставі порівняльної оцінки теплових ресурсів та заморозконебезпечності і тепловимогливості винограду оптимізовано розміщення винограду на сортовому рівні для різних місцеположень у рельєфі.

Теги: заморозконебезпечність; мезо- и микроклимат; морозонебезпечність; оптимізація розміщення винограду; тепловимогливість; теплові ресурси

Список літератури

 1. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.:ГУГК,1978. – 173 с.
 2. Виноградарство /М.О.Дудник, М.М.Коваль, І.М.Козар та ін. /За ред. М.О.Дудника.- К.: Урожай, 1999.- 288 с.
 3. Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР.- М.: Пищепромиздат. – 1948.-192 с.
 4. Давитая Ф.Ф. Эколого-почвенные предпосылки роста и развития виноградной лозы. Питание виноградного растения /Физиология винограда и основы его возделывания. – София: Издательство Болгарской академии наук. 3 т. – 1981. – Т.1 – С. 27-51.
 5. Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-тепловым ресурсам //Метеорологія, кліматологія і гідрологія. – 2004. – № 48. – С.219-225.
 6. Ляшенко Г.В. Агрокліматичне районування України за умовами заморозконебезпечності з урахуванням мезо- і мікроклімату //Культура народів Причорномор’я. – 2005. – № 61. – С. 15-18.
 7. Ляшенко Г.В. Агроклиматическое районирование Украины по условиям увлажнения //Метеорологія, кліматологія і гідрологія. – 2005. – № 49. – С. 274-284.
 8. Мержаниан А.С. Виноградарство.- М.: Колос, 1967.-464 с.
 9. Мищенко З.А., Ляхова С.В. Региональная оценка агроклиматических ресурсов на территории Украины и урожай винограда //Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – Вып.36. – С.100-118.
 10. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / Под ред. Маринича А.М. – К.: Наукова думка, 1985. – 251 с.
 11. Романова Е.Н., Мосолова Г.И., Береснева И.А. Микроклиматология и ее значение для сельского хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 245 с.
Завантажити повний текст (PDF)