Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці

Автори: Польовий А.М., Букарєва С.А.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 110-117

Анотація

На основі характеристики агроекологічних категорій урожайності та кількісної оцінки агрокліматичних ресурсів була виконана загальна оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування озимої пшениці

Теги: агроекологічна категорії урожайності; агрокліматичні ресурси; озима пшениця; продуктивність

Список літератури

  1. А.М. Польвий. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 348 с.
  2. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 264 с.
Завантажити повний текст (PDF)