Аналіз тенденції зміни термічних показників агрокліматичних ресурсів в Україні за період до 2030 – 2040 рр

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О.

Рік: 2011

Число: 09

Сторінки: 90-99

Анотація

На основі аналізу матеріалів спостережень 175 гідрометеорологічних станцій України шляхом порівняння середніх багаторічних характеристик метеорологічних та агрометеорологічних показників температурного режиму були виявлені тенденції їх зміни за період від 1890 до 2030 – 2040 рр.

 

Теги: зміна клімату; потепління; суми температур; температура повітря

Список літератури

  1. Израэль Ю.А., Антохин Ю.А. и др. Последствия изменения климата для России //В сб.: Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изменений.– М.: Наука, 2001. – С. 40-64.
  2. Логинов В.Ф. Причины и следствия климатических изменений. – Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 320 с.
  3. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 231 с.
  4. Волощук В.М., Бойченко С.Г. Вплив загального глобального потепління клімату на середньорічну інтенсивність атмосферних опадів в Україні. // Доп. АН України. – 1998.-№6. – С. 125 – 130.
  5. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Зміни середньомісячної температури повітря впродовж другої половини ХХ століття на території лівобережної України.// Вісник ОДЕКУ. – 2009. – Вип.8. –С.79-89.
Завантажити повний текст (PDF)