Облік часової мінливості складу і властивостей вод при оцінці їх якості за санітарними нормами на прикладі р.Дністер – м.Біляївка.

Автори: Юрасов С.М., Алексеєнко О.А.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 14-23

Анотація

У статті здійснено огляд методик оцінки якості вод і аналіз часової мінливості показників якості вод. На основі цього показана неправомірність використання середніх значень рядків спостережень при оцінці якості вод для конкретних потреб, особливо для централізованого водопостачання. Пропонується при оцінці якості вод використовувати значення показників з забезпеченістю 10%.

Теги: безпеку людей; господарсько-питні та комунально-побутові потреби; забезпеченість значення показника; оцінка якості вод; середнє значення ряду

Список літератури

  1. СанПиН – 4630–88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 59 с.
  2. Оцінка якості природних вод: Навчальний посібник / С.М.Юрасов, Т.А.Сафранов, А.В.Чугай. – Одеса: Екологія, 2012. – 168 с.
  3. ДСанПіН 2.2.4–400–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. – К.: МОЗ України, 2010. – 46 с.
  4. ГОСТ 2761–84. Источники хозяйственно–питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
  5. ДСТУ 4808:2007 – Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води та правила вибирання. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.
  6. Методика екологічної оцінки якості вод за відповідними категоріями / В.Д.Романенко, В.М.Жукинський, О.П.Оксіюк та ін. – К.: Символ – Т, 1998. – 28 с.
  7. Юрасов С.Н., Кур’янова С.О., Юрасов Н.С. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення // Український гідрометеорологічний журнал: Науковий журнал / Голов. ред. С.М.Степаненко. – Одеса: «ТЕС», 2009. – № 5 – с. 42-53.
  8. Матеріали семінару «Основи природоохоронного законодавства України та Європейського співтовариства: водні ресурси». – К.: Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, 1997. – 71 с.
Завантажити повний текст (PDF)