Динаміка врожайності цукрових буряків в лісостеповій зоні України на прикладі Хмельницької області

Автори: Костюкевич Т.К.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 187-194

Анотація

В роботі розглядаються часові ряди середньої по області врожайності цукрових буряків у Лісостепу за період 1981-2010 рр.. Описується спосіб оцінки правильності виділення тенденції урожайності. Наводяться результати аналізу динаміки врожайності цукрових буряків по п’ятиріччям.

Теги: абсолютний приріст; динаміка врожайності; темп зростання; тренд; цукрові буряки

Список літератури

 1. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.:КНЕУ, 2000. – 364с.
 2. Атлас Украины. / Под редакцией М. Г. Онищенко – Винница: «Картография», 1999 – С.32-39.
 3. Сахарная свёкла (Выращивание, уборка, хранение)/Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко: Под общ. ред. Д. Шпаара – М.: ИД ООО «DLV Агродело», 2006. – 315с.
 4. Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы. – М.: Госпланиздат, 1949. – 318с.
 5. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование при дуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 319 с.
 6. Колосков П.И. Климатические факторы сельского хозяйства и агроклиматическое районирование. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 328с.
 7. Дмитренко В.П. О моделях расчета урожайности сельскохозяйственных культур с учетом гидрометеорологических факторов//Метеорология и гидрология.-1971.-№5. – С.84-91.
 8. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. – М.:Экономика, 1972.- 189 c.
 9. Полевой А.Н. Динамико-статистические методы прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур//Метеорология и гидрология.-1981.- №2.- С.92-102.
 10. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.:Гидрометеоиздат, 1983. – 175с.
 11. Goudriaan J. Crop micrometeorology: a simulation study. – Pudoc, Wageningen, 1977. – 170p.
Завантажити повний текст (PDF)