Агрометеорогічна оцінка продуктивності люцерни на богарі та зрошуваних землях Одещини

Автори: Жигайло О.Л

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 170-177

Анотація

За допомогою математичної моделі «Продуктивність люцерни посівний» виконано розрахунки врожайності зеленої маси люцерни за період із 2001 по 2010 р.р. Зроблена порівняльна оцінка отриманих результатів із багаторічними спостереженнями XX століття. Проведено оптимізація зрошувальних норм на посівах люцерни в 2004 і 2007 р.р.

Теги: зрошення; люцерна посівна; модель; Одеська область; погода; продуктивність; урожайність

Список літератури

  1. Агрокліматичний довідник по Одеській області / М-во надзвичайних ситуацій України; Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів; за ред. В.М. Ситова, Т.І. Адаменко. – Одеса: Астропринт, 2011. – 204 с.
  2. Агрометеорологічні бюлетені по Одеській області (2001–2010р.р.)
  3. Жигайло О.Л. Динамічна модель формування продуктивності та якості врожаю капусти білоголової в Причорномор’ї. – Деп. У ДНТБ України 27.03.95 № 639 – Ук 95. Ан. Бюл. ВІНІТІ 1995 №7 б/о 114. – 12с.
  4. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов.- Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 320 с.
  5. Полевой А.Н., Хохленко Т.Н. Моделирование формирования урожая сельскохозяйственных культур в условиях орошения черноземов придунайской провинции // Почвоведение. – 1995. – № 12. – С. 1518 –1524.
Завантажити повний текст (PDF)