Вплив агрометеорологічних умов на перезимівлю винограду в Одеській області

Автори: Ляшенко Г.В.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 147-153

Анотація

Проведено аналіз динаміки та тренду загибелі вічок винограду як основного біологічного показника перезимівлі винограду і агрометеорологічних умов в осінньо-зимовий період за 1962-2005 роки в Одеські області. Виявлено особливості агрометеорологічних умов в цей період роздільно за 1962-1990, 1991-2005 і в цілому за 1962-2005 роки. Визначено ступінь впливу цих показників на перезимівлю винограду в розрізі вказаних періодів.

Теги: відсоток загибелі вічок винограду; осіннє закалювання; перезимівля винограду

Список літератури

  1. Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР. – М.: Пищепромиздат, 1948. –192 с.
  2. Дудник М.О., Коваль М.М., Козар І.М. та ін Виноградарство / За ред. М.О.Дудника. – К.: Урожай, 1999. – 288 с.
  3. Мержаниан А.С. Виноградарство. – М.: Колос, 1967. – 464 с.
  4. Мишуренко А.Г., Шерер В.А., Овчинникова Л.Ф. Зимостойкость винограда. – Киев: Урожай, 1975. – 172 с.
  5. Негруль А.М. Климатические показатели для культуры винограда//Виноделие и виноградарство СССР.–1946.-№3.–С.28-32.
  6. Негруль А.М. Виноградарство. – Москва: Сельхозгиз, 1952. – 426 с.
  7. Физиология винограда и основы его возделывания / Под ред. Акад. К.Стоева. Т.1 – Болгарская Академия наук, 1981. –   331 с.
  8. Турманидзе Т.И. Климат и урожай винограда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 223 с.
Завантажити повний текст (PDF)