Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України

Автори: Божко Л.Ю., Бaрсукова О.А.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 163-169

Анотація

Встановлено, що величина урожаю овочевих культур визначається надходження сонячної радіації та сумою температур всього періоду вегетації і, особливо, періоду плодоносіння. Розроблені статистичні залежності урожаїв баклажанів з різними показниками термічних умов за різні міжфазні періоди.

Теги: мінливість урожаїв; овочеві культури; погодні умови; урожай

Список літератури

  1. Божко Л.Е. Агрометеорологические условия и продуктивность овощных культур в Украине //Український гідрометеорологічний журнал, -2006. №1. – Стор. 119 – 127.
  2. Манелля А.И., Френкель А.А. О прогнозировании урожаев сельскохозяйственных культур по одномерному ряду //зап. Ленинградского СХИ. – 1973. – Том 207. – 53 с.
  3. Пасов В.М. Изменчивость урожая основных яровых зерновых культур в различных климатических зонах // Метеорология и гидрология. 1973. – №7. – Стр. 82 – 86.
Завантажити повний текст (PDF)