Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно-західної частини Чорного моря

Автори: Єрофеєв Г.О., Попов Ю.І.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 234-240

Анотація

Розраховано геострофічний перенос вод на широтному (45°20 півн.ш.) та меридіональних (31°00 та 31°30 сх.д.) розрізах за допомогою динамічного методу. Описана структура циркуляції вод на розрізах. Наведені механізми мінливості характеристик потоків на акваторії північно-західного шельфу Чорного моря та частково – на материковому схилі. Отримані кількісні характеристики витрат на розрізах.

Теги: витрати потоків; перенос вод; північно-західний шельф Чорного моря; просторово-часова мінливість; циркуляция

Список літератури

  1. Попов Ю. И. Распространение шельфовых вод в северо-западной части Черного моря и их обмен с водами открытого моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, Севастополь: МГИ. – 2010.- Вып.26. С.117-126.
  2. Экология Черного Моря, (http://www.lacuevalimon.com/category/ecolog/), 2011.
  3. Попов Ю. И, Матыгин А. С. Особенности циркуляции вод поверхностного слоя Черного моря по термическим спутниковым данным // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – Одеса – №6. – С.217-224.
  4. Рябцев Ю.Н., Геворгиз Н.С, Кривенко О.В. Оценка выноса биогенных элементов с северо-западного шельфа в глубоководную область Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2005. – Севастополь. – Сб. научн. тр. Вып. № 12. – С. 149-155.
  5. Коморін В. М., Попов Ю. І., Український В. В. Оцінка мінливості гідродинамічних характеристик північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – Одеса. – № 5. – C. 188 – 201.
  6. Коротаев Г.К. О причине сезонного хода циркуляции Черного моря // Морск. гидрофиз. журн. – 2001. – Севастополь. – № 6. – С. 14–20.
  7. Зубов Н.Н., Мамаев О.И. Динамический метод вычисления элементов морских течений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1956. – 115 с.
  8. Єрофеєв Г.О., Матигін О.С. та ін. Дослідження переносу вод між північно-західним шельфом та відкритою частиною Чорного моря (звіт про виконання НДР бюджетної тематики Мінприроди, затверджено міністром у 2007 р.). – 2010. – Одеса, УкрНЦЕМ.
Завантажити повний текст (PDF)