Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Дронова О.О., Боровська Г.О.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 135-146

Анотація

Розглядається оцінка зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону в 2011 – 2030 рр. та 2031 – 2050 рр. у зв’язку зі змінами клімату в порівнянні з базовим періодом 1970 – 2010 рр. За допомогою моделей продуктивного процесу рослин надана оцінка фотосинтетичної продуктивності та коливання урожайності зерна озимої пшениці в умовах зміни клімату.

Теги: біомаса; климат; озима пшениця; опади; потенційний урожай; продуктивність; температура повітря; фотосинтез

Список літератури

  1. Польовий А.М. Моделювання продуктивності агроекосистем. //Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2005. – Вип. 1. – С. 79-86.
  2. Полевой А.Н.. Моделирование фотосинтеза зеленого листа у растений типа С3 и С4 при изменении концентрации СО2 в атмосфере. // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – М.: :ИГКЭ. – т. 23. – 2010. – С. 297-315.
  3. Nakićenović, N., and R. Swart (eds.), 2000: Special Report on Emissions Scenarios. A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 599 pp.
Завантажити повний текст (PDF)