Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн

Автори: Волков А.І.

Рік: 2012

Число: 11

Сторінки: 5-13

Анотація

Запропоновано комплексний підхід до ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн. Виконано кластерний аналіз районів області за викидами забруднюючих речовин. Виділені райони Одеської області, що характеризуються найбільшим рівнем техногенного навантаження на атмосферне повітря, створено відповідний картографічний матеріал.

Теги: геоінформаційні системи; забруднення атмосферного повітря; забруднюючі речовини; кластерний аналіз; цифрове картографування

Список літератури

 1. Баканов А.И. Теоретические основы экологического районирования водохранилищ // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24, № 3. – С. 336-343
 2. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах Тернопільської області) // Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Чернівці, 2004. – 20 с.
 3. Мовчан И.Б., Яковлева А.А., Кузнецов В.С. Экологическое районирование территории мегаполиса по результатам геохимической съемки и факторного анализа // Горный информационный аналитический бюллетень МГГУ – М., 2011. – С. 125-129.
 4. Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві // : Автореф. дис. канд. геогр. наук. – К., 2009. – 20с.
 5. Статистичний щорічник Одеської області за 2010р. / За редакцією Т.В. Копилової. Головне управління статистики Одеській області. – Одеса, 2011. – 540 с.
 6. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
 8. Лапский А.Е., Броневич А.Г. Математические методы распознавания образов: Курс лекций. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 155 с.
 9. MapInfo Professional User Guide – Stamford: Pitney Bowes MapInfo Corporation, 2007. – 568 р.
 10. Причорноморський екологічний бюлетень №3 (29). Науково-практичний журнал. / Ред. Примак В.О. – Одеса, 2008. – 188 с.
 11. Профіль Одеської агломерації. Матеріали до Стратегічного плану економічного розвитку. – Одеса, 2010. – 107 с.
 12. Статистичний аналіз якості атмосферного повітря України. Науковий вісник НЛТУ України.- Вип. 20.9. – Львів, 2010. – С. 83-88.
Завантажити повний текст (PDF)