Ecological quality monitoring of wide consumption vegetable products

Authors: Nekos A. N.

Year: 2010

Issue: 07

Pages: 16-22

Abstract

The results of ecological quality monitoring researches of wide consumption vegetable products (potato, carrot, beet and cabbage), reared on private areas in the conditions of forest-steppe area of Ukraine, are given. The content of heavy metals, the results of statistical treatment are given.

Tags: ecological quality; heavy metals; trofogeography researches; vegetable products; мониторинг

Bibliography

  1. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас; пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 439 с.
  2. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва – растение. – Новосибирск: Наука, 1991. – 151 с.
  3. Дуглас П. Оморд. Воздействие загрязнения микроэлементами на растения // Загрязнение воздуха и жизнь растений. Под. ред. Майкла Трешоу. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 2003. – 117 с.
  4. Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України / За ред. док.с.-г.н. А.І. Фадєєва і к.с.-г.н. Я.В. Пащенка. –Харків: Прапор. – 2003. – 117с.
  5. Добровольский Г. В. Экологические функции почвы / Г. В. Добровольский, Е. Д. Микитин. – М.: МГУ, 1986. – 136 с.
  6. Некос А. Н. Спільності і відмінності у накопиченні важких металів в рослинній продукції на території країн, розташованих у різних географічних поясах // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – 2009. – №2 (13). – С. 43 – 49.
  7. Некос А. Н. Вплив різних геоморфологічних і ґрунтових умов на екологічну безпеку рослинної продукції, що продукується в умовах лісостепу // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Між від. наук. збірник України. – Вид. «Екологія», 2008. – Вип. 50. – Ч. 1. – С. 349 – 353.
  8. Некос А. Н. Регіональна зумовленість трофогеографічних закономірностей рослинної продукції широкого вжитку (закономірності екологічної якості рослинних продуктів) // Вісник ХНУ. Сер. Екологія. – 2009. – № 849. – С. 16 – 27.
Download full text (PDF)