Просторово-часовий розподіл засух на території України в умовах зміни клімату

Автори: Хохлов В.М.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 38-43

Анотація

Визначені індекси засухи (нормований індекс опадів) для території України протягом 1950-2009 років. Показано, що в окремих областях півдня і центру України відбулося різке збільшення кількості місяців з засухами. За допомогою аналізу розладнання виявлено, що у1960-80 та 1990-2000 роки відбулися різки зміни середньої величини, причому над півднем України з другоїполовини 1990-х років має місце тренд до збільшення кількості та інтенсивності засух.

Теги: засуха; зміна клімату; об’єктивний критерій

Список літератури

 1. Climate Change 2007: The Physical Science Basis / S. Solomon et al. (eds.) Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. – Cambridge University Press, 2007. – 996 p.
 2. Хохлов В.Н. Количественное описание изменений климата Европы во второй половине ХХ века // Український гідрометеорологічний журнал. – 2007. – №. 2. – С. 35-42.
 3. Хохлов В.Н., Иванов А.В. Количественное описание изменений климата в конце ХХ – начале ХХI века // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50, Ч. 1. – С. 221-226.
 4. Щербань І.М. Небезпечні агрометеорологічні явища в Україні // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 57. – С. 75-81.
 5. Ефимов В.А., Ивус Г.П., Нажмудинова Е.Н. К вопросу о формировании весенних засух на территории Украины // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50, Ч. 1. – С. 64-69
 6. Mishra A.K., Singh V.P. A review of drought concepts // Journal of Hydrology. – 2010. – Vol. 391, No. 1-2. – P. 202-216.
 7. Press Release No. 872. Experts agree on a universal drought index to cope with climate risks. – Geneva: WMO, 2009.
 8. McKee T.B., Doesken N.J., Kliest J. The relationship of drought frequency and duration to time scales // Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology. – Anaheim, USA, 1993. – P. 179-184.
 9. Lloyd-Hughes B., Saunders M.A. A drought climatology for Europe // International Journal of Climatology. – 2002. – Vol. 22, No. 13. – P. 1571-1592.
 10. Woodall W.H., Adams B.M. The statistical design of CUSUM charts // Quality Engineering – 1993. – Vol. 5, No. 4. – P. 559-570.
 11. Loboda N.S., Glushkov A.V., Khokhlov V.N., Lovett L. Using non-decimated wavelet decomposition to analyse time variations of North Atlantic Oscillation, eddy kinetic energy, and Ukrainian precipitation // Journal of Hydrology. – 2006. – Vol. 322, No. 1-4. – P. 14-24.
Завантажити повний текст (PDF)