Метод просторових прогнозів строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України

Автори: Шакірзанова Ж.Р.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 204-213

Анотація

Запропонована методика фонових прогнозів дат початку та проходження максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля на річках рівнинної території України на основі метеорологічного прогнозу температури повітря та при регіональному узагальненні параметрів прогнозної схеми для різних за площею та географічним положенням водозборів. Передбачається встановлення частоти повторюваності строків водопіль у багаторічному періоді.

Теги: строки початку та настання максимальних витрат води весняного водопілля; фонові прогнози

Список літератури

  1. Макарова Т.Т. Исследование формирования весеннего половодья р.Камы и методика его прогноза // Труды ЦИП. – 1955. – Вып. 39(66) . – С. 86-126.
  2. Сапожников В.И. Долгосрочный прогноз гидрографа незарегулированного притока воды в Куйбышевское водохранилище через входные створы на Волге, Каме и Вятке // Метеорология и гидрология. – 1975. – №12. – С. 67-75.
  3. Гинзбург Б.М., Борщ С.В., Ефремова Н.Д., Сильницкая М.И., Полякова К.Н. Метод долгосрочных и краткосрочных прогнозов дат максимальных уровней весеннего половодья на Европейской территории России // Метеорология и гидрология. – 2002. – №11. – С. 81-82.
  4. Руководство по гидрологическим прогнозам. – Вып. 1. Долгосрочные прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 358 с.
  5. Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 419 с.
  6. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Обґрунтування методики прогнозування строків весняного водопілля в басейні Прип’яті // Український гідрометеорологічний журнал. – 2007. – №2. – С.156-163.
  7. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Метод просторового довгострокового прогнозування максимального стоку весняного водопілля та строків його проходження // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50. ч. ІІ. – С. 158-168.
  8. Шакірзанова Ж.Р. Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – Вип.6. – С.157-164.
  9. Гинзбург Б.М. Вероятностные характеристики сроков замерзания и вскрытия рек и водохранилищ Советского Союза // Труды IV всесоюзного гидрологического съезда. – 1976. – Том 7. – С.296-304.
  10. Наставление по службе прогнозов. – Вып.3, ч.1, Л.: Гидрометеоиздат. – 1962. – 194 с.
Завантажити повний текст (PDF)