Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України

Автори: Бургаз О.А., Снісаренко В.В.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 19-27

Анотація

Досліджені особливості просторової структури полів вуглекислого газу в атмосфері над територією України. На основі матриць вихідних значень загального вмісту вуглекислого газу були побудовані матриці осереднених значень для кожного сезону окремо та для всього періоду дослідження. Побудовані та досліджені поля осереднених значень і поля середніх квадратичних відхилів. Отримані накопичені значення вмісту СО2 в атмосфері.

Теги: вуглекислий газ; градієнт; матриці коваріацій; накопичені значення; поля концентрацій ВГ; структура

Список літератури

  1. Кондратьев К. Я. Глобальная экодинамика на рубеже двух тысячелетий // Исслед. Земли из космоса. – 2000. – N 4. с.
  2. Кондратьев К. Я. Глобальные изменения на рубеже двух тысячелетий // Вестник РАН. – 2000. – V. 70(9). Р. 788 – 796.
  3. Кондратьев К. Я. (2004 а). Глобальные изменения климата: данные наблюдений и результаты численного моделирования // Исследование Земли из космоса. – 2004 № 1. С. 3-25.
  4. Kondratyev K.Ya., Krapivin V.F., Phillips G.W. () Global environmental change: Modelling and Monitoring, Springer, Berlin, 2002. – 319 p.
  5. Пархоменко В.П., Тарко A.M. Анализ современных проблем мира и России Вычислительный центр РАН, Сообщения по прикладной математике 2002. – 54 с.
  6. Служба даних ECMWF [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу http://data-portal.ecmwf.int/data/d/gems_reanalysis/
  7. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончаровa Л.Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації. – Одеса, 1999. – с.600.
Завантажити повний текст (PDF)