Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні

Автори: Затула В.І., Затула Д.В.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 60-66

Анотація

Розглянуто недоліки існуючих методів обчислення дат переходу температури повітря через певнірівні та запропоновано новий метод їх визначення на основі застосування інтерполяційних поліномів Ньютона. Для 29 метеорологічних станцій України обчислено дати переходу температури повітря через 0°, 5°, 10° та 15°C за стандартний кліматологічний період 1961–1990 рр.

Теги: дати переходу температури повітря через певні рівні; інтерполяційні поліноми Ньютона.

Список літератури

  1. Бабиченко В.Н. Температура воздуха на Украине / В.Н. Бабиченко, С.Ф. Рудышина, З.С. Бондаренко, Л.М. Гущина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 400 с.
  2. Ващенко Г.В. Вычислительная математика: Основы алгебраической и тригонометрической интерполяции / Г.В. Ващенко. – Красноярск: СибГТУ, 2008. – 64 с.
  3. Демидович Б.П. Основы вычислительной математики / Б.П. Демидович, И.А. Марон. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1966. – 664 с.
  4. Каган Р.Л. О восстановлении годового хода моментов метеорологических рядов / Р.Л. Каган, Е.И. Федорченко // Тр. ГГО. – 1975. – Вып. 348. – С. 99-111.
  5. Кобышева Н.В. Климатология / Н.В. Кобышева, С.И. Костин, Э.А. Струнников. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 344 с.
  6. Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации / Н.В. Кобышева, Г.Я. Наровлянский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 296 с.
  7. Скриник О.А. Задача визначення дати стійкого переходу приземної температури повітря через певне фіксоване значення (аналіз методів) / Скриник О.А., Сніжко С.І. // Український гідрометеорологічний журнал. – 2008. – № 3. – С. 56-66.
Завантажити повний текст (PDF)